Vlk: Církev nemůže zametat skandály pod koberec

Praha - Skandály sexuálního zneužívání dětí v církevních zařízeních musí vést církev nejen v příslušných zemích k pokání a očistě. „Zamést takové věci pod koberec“, aby církev vypadala navenek pěkně, je chybný postoj, domnívá se emeritní pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Církev měla podle kardinála vše začít řešit dříve, ne až tehdy, kdy situace přerostla do skandálu.

Ke kauzám zneužívání dětí v irských katolických školách se v pondělí vyjádřil taky nově jmenovaný pražský arcibiskup Dominik Duka. Události kolem celého skandálu označil za kampaň, která má vytlačit církev z jejích pozic ve vzdělávání a odstavit ji od finančních zdrojů.

Vlk a Duka tak reagovali na pastorační list, kterým papež Benedikt XVI. v sobotu pokáral irské biskupy za jejich nevhodný postoj ke zneužívání dětí katolickými duchovními. Papež se v listu omluvil obětem. Zazněly ale kritické hlasy, že papež mohl učinit víc, například navrhnout konkrétní změny v církvi a potrestat viníky.

Kardinál Vlk naopak považuje obsah papežského listu za něco nového v církvi, papež otevřeně kritizoval hříchy kněží a biskupů, jejichž nesprávné postoje poškodily důvěru v církev. Z charakteru listu je podle Vlka pochopitelné, že jím papež žádného z hříšných kněží nemohl odvolat. Po důkladném prošetření ale možná požádá některé biskupy, aby sami podali demisi. „Ne podle křiku ulice, ale podle spravedlnosti,“ napsal Vlk. V listu Benedikt XVI. mluvil o plánované apoštolské vizitaci v některých diecézích. Po ní mohou následovat demise, dodal Vlk.

I přes velkou ztrátu důvěry a další škody může tato situace nakonec církvi pomoci, uzavřel článek Vlk. V některých směrech se možná podaří církev očistit a upevnit, prohloubit přípravu a vzdělávání kněží a řeholníků, posílit a upevnit celibát a přinést reformu některých oblastí církevního života, k níž by za jiných okolností nebyla odvaha.