Problematické tituly z plzeňských práv bude odebírat rektor Průša

Plzeň - Rektor Západočeské univerzity v Plzni Josef Průša bude tím, kdo začne odebírat tituly problematickým absolventům právnické fakulty. Podklady mu ke každému případu připraví vedení fakulty. Na tomto postupu se dohodl na setkání s děkanem práv Jiřím Pospíšilem. Rozhodnutí rektora bude konečné, nebude proti němu možnost odvolání. „Právní moci nabude doručením,“ uvedl Průša. Ministerstvo školství tak nebude formálně zapojeno do celé procedury. Absolventi, jimž byl titul odebrán, se mohou v případě nesouhlasu pouze obrátit na soud. První návrhy na odebrání titulu Ph.D. rozešle univerzita během několika dní.

Průša a Pospíšil se také dohodli, že právnická fakulta nejpozději do 30. dubna označí a pojmenuje konkrétní viníky celé kauzy a oznámí, jak proti nim bude postupovat. „Univerzita na základě toho zváží, případně podnikne další právní kroky,“ uvedl Průša. Podle Pospíšila teď společně zvažují rozšíření trestního oznámení nebo variantu podání samostatné žaloby na ochranu dobrého jména univerzity. Fakulta také bude došetřovat potřebné věci, vycházet přitom má ze závěrečné zprávy speciální komise ZČU.

Komise univerzity zjistila zásadní pochybení u devětasedmdesáti absolventů plzeňské právnické fakulty, z toho devíti bakalářů, čtyřiceti čtyř magistrů a dvaceti šesti doktorů. Škola ale jejich seznam stále ještě nezveřejnila. Konkrétních návrhů na odebrání titulů má univerzita připravených čtrnáct.

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové

Reportáž Mirky Vildové

24.3.

Rozhovor s Josefem Průšou

Adepti na odebrání titulu dostanou dopis s informací o zahájení správního řízení a budou se moci vyjádřit a podat dodatečné informace. „Pokud je někdo navržen na to, že mu má být odebrán akademický titul, tak je to samozřejmě výrazný zásah do jeho práv a je zřejmé, že musí mít právo se v rámci toho procesu vyjádřit,“ uvedl Pospíšil. Zda dostanou deset nebo více dní na svoji reakci, zatím neuvedl. Jako expert na správní řízení bude postup koordinovat František Korbel, jež působí na plzeňských právech.

Právnická fakulta ještě musí dořešit další nedostatky, u některých absolventů totiž chybí doklady o předchozím studiu, jiní dělali státnice v nestandardním termínu a v knihovně nejsou některé práce a posudky.