Centrum Naděje pomáhá bezdomovcům už dvacet let

Praha - Odhadem čtvrtině lidí bez domova pomůžou služby denního centra Naděje v pražské ulici U Bulhara k tomu, aby se odrazili ode dna, získali práci a začlenili se zpět do společnosti. Uvedla to ředitelka pražské pobočky Naděje Petra Lakatošová při příležitosti dne otevřených dveří střediska. Centrum poskytuje víc než dva roky pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, již neumí vyřešit vlastními silami. Občanské sdružení Naděje si letos připomíná 20. výročí vzniku.

Od zahájení provozu v listopadu 2007 do prosince 2009 středisko poskytlo sociální služby 3 495 lidem v životní nouzi. Nabízí jídlo třikrát denně, sprchu, čisté šaty, sociální poradenství a pomoc psychologa. Nachází se zde i ordinace praktického lékaře a každou neděli se koná bohoslužba. Denně centrem projde asi 200 lidí. Mezi ně rozdají na 400 jídel, 50 lidem poskytnou sociální poradenství a 30 lidí využije sprchy. „Středisko je stoprocentně využité,“ řekla Lakatošová. Asi 25 až 30 procent klientů má trvalé bydliště v Praze, někdy fiktivní, dodala.

Lidé se často ocitají na ulici kvůli předluženosti, po rozvodu, kvůli alkoholu nebo proto, že prošli ústavní výchovou. Ženy i kvůli týrání nebo pokud přijdou o děti, vypočetla. Sociální pracovnice řeší hlavně vyřizování dokladů, evidenci na úřadu práce a vyřizování invalidního či starobního důchodu. Na to navazují další služby. Naděje disponuje celkem 150 lůžky ve dvou noclehárnách a čtyřech azylových domech, spolupracuje i s dalšími organizacemi. Přespání v noclehárně stojí 20 korun za noc.

Video Reportáž Lenky Drmotové
video

Reportáž Lenky Drmotové

V květnu Naději vyprší nájemní smlouva na pozemek, na kterém nově vybudovaný objekt stojí. O jejím prodloužení Naděje jedná s pražským magistrátem od srpna loňského roku. Zatím není jasné, zda se budou muset přestěhovat a kam. „Sociální služby mají jít za uživatelem, nikoli naopak,“ je přesvědčena ředitelka.

Někteří lidé využijí služeb k odrazu zpátky do společnosti, jiní budou do konce života odkázáni žít na ulici. Záleží na vnitřní dispozici člověka. Řada z nich se potýká s psychickými problémy, trpí poruchou osobnosti. U některých je úspěch, když se ze zuboženého stavu promění v člověka, který se ničím neliší od běžné populace, uvedla.

Celkové náklady na provoz střediska byly loni přes 11 milionů korun. Financování je z více zdrojů. Největší podíl, mzdy a část provozních nákladů, hradí ministerstvo práce. Finance poskytuje i pražský magistrát, úřad práce, jednotlivé městské části, úhrady od klientů a sponzorské dary. Každoročně jsou nutná úsporná opatření. Třeba se zavádí pouze jednosměnný provoz v létě a některé pracovní pozice nahrazují pomocným personálem. Zřízení střediska stálo 11 milionů korun. Z toho poskytlo ministerstvo práce (MPSV) investiční dotace 7,5 milionu korun, 2,5 milionu přispělo hlavní město Praha a zbytek dala Naděje.