Vdělávání učitelů se má zlepšit, ministerstvo na to vyčlenilo 430 milionů

Praha – Česko dostalo z evropských fondů 430 milionů korun, které mají umožnit nekvalifikovaným učitelům doplnit si vzdělání. Peníze mají zajistit větší nabídku studijních příležitostí, protože je teď na fakultách pro učitele málo míst. Konkrétní projekty na zlepšení kvalifikace učitelů chce ministerstvo školství začít hodnonit v květnu, v říjnu by pak vysoké školy mohly dostat první peníze.

Kvůli nedostatečnému počtu míst pro pedagogy už letos parlament o pět let prodloužil termín, dokdy si učitelé můžou svojí kvalifikaci doplnit. Jinak by totiž školy měly od 1. ledna velký problém. „Podíl nekvalifikovaných učitelů je bolavým místem regionálního školství, podle analýzy, kterou jsme si v loňském roce udělali, činí až 13 procent,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Kateřina Böhmová.

Bez dostatečně kvalifikace se učí hlavně cizí jazyky. Pedagogické fakulty potvrzují, že zájem nekvalifikovaných učitelů z praxe vystudovat vysokou školu je enormní, v některých oborech je na jedno místo osm až deset uchazečů. Na přijetí většího počtu studentů ale zatím neměly peníze. „Dlouho čekáme, až dojde k nějaké nejenom verbální, ale i finanční podpoře toho, abychom se do toho mohli pustit,“ postěžovala si děkanka Pedagogické fakulty UK Radka Wildová.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

V Česku učí bez potřebné kvalifikace 17 tisíc učitelů

Finanční prostředky rezort rozdělí ve dvou výzvách. Ministerstvo podpoří projekty zaměřené na další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a na vysokoškolské vzdělávání pedagogů. Záměrem je především podpora nabídky učitelských studijních programů v kombinované a distanční formě. „Předpokládáme, že příjemci podpory zde budou hlavně vysoké školy a další instituce oprávněné vydávat certifikáty vztahující se ke vzdělávání pedagogů,“ uvedla ministryně školství Miroslava Kopicová.

V Česku v současnosti učí asi 17 tisíc pedagogů bez potřebné kvalifikace, dodělává si ji však pouze jedna třetina. Bývají to například lidé, kteří vystudovali učitelství jen na střední škole, nebo absolventi vysokých škol přírodovědného směru, kteří učí matematiku či chemii bez pedagogického vzdělání. Vysokoškoláci bez pedagogického vzdělání si mohou kvalifikaci doplnit i v rámci kurzů celoživotního vzdělání, kterých univerzity nabízejí velké množství, jsou však placené.