Most má plán, jak pomoci sociálně slabým obyvatelům

Most – Město Most vypracovalo plán, který má pomoci sociálně slabým obyvatelům. V každé veřejné zakázce, kterou Most vypíše v rámci integrovaného plánu rozvoje města, totiž plánuje obsadit nejméně deset procent pracovních míst dlouhodobě nezaměstnanými z evidence úřadu práce. Plán je součástí strategického plánu pro roky 2010-2012, který včera schválili zastupitelé. Podle mluvčí ministerstva pro lidská práva a menšiny Lejly Abbasové klade plán důraz na vzdělávání, oddlužování, systém bydlení a prevenci užívání drog. Text připravili členové Lokálního partnerství Most ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách.

„Je to obrovský kus práce, na kterém se podíleli téměř všichni, kteří mají v Mostě na starosti sociální začleňování - od primátora a jeho náměstků až po lidi z terénu,“ pochvaloval ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Strategický plán vznikal od března loňského roku a obsahuje čtyři části - bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a sociálně patologické jevy. 

Prioritou v oblasti zaměstnávání je zavedení dluhového a právního poradenství. Předluženost a s ní spjatý exekuční výměr jsou totiž často nejvážnějšími překážkami pro vstup sociálně vyloučených na legální trh práce. Most také bude usilovat o zavedení systému takzvaného prostupného bydlení. V něm mohou lidé z krátkodobého krizového bydlení na ubytovnách přecházet přes podporované bydlení až k získání dlouhodobého nájemního bydlení. 

Video Reportáž Jana Stuchlíka
video

Reportáž Jana Stuchlíka

Přímo na problematickém chanovském sídlišti má vzniknout pracoviště Střední školy technické Most. Plánuje se i vybudování nízkoprahových klubů pro mládež, posílení asistentů pedagogů na školách či program doučování na školách. Poslední součástí plánu je předcházení sociopatologickým jevům, hlavně užívání návykových látek.