ČR se zavázala k boji proti nesvéprávnosti postižených

Praha – Lidé s postižením by se v České republice mohli v budoucnu dočkat výrazného zlepšení podmínek. Mnoho z nich totiž soud zbavuje svéprávnosti, každý rok tak přijde o plnohodnotný status na dva tisíce hendikepovaných. S ratifikací mezinárodní úmluvy se však Česko zavázalo, že bude u postižených prosazovat pouhé právní omezování. Národní rada zdravotně postižených už připravila plán, jak hendikepovaným ke zrovnoprávnění pomoci. Zítra se návrhy bude zabývat vláda.

Nesvéprávní občané nevlastní občanský průkaz nebo například nemohou sami rozhodovat o své léčbě. To by se však v případě postižených mohlo brzy změnit. „Máme velmi mnoho důkazů o tom, že v ČR je skutečně poměrně často odebírána způsobilost k právním úkonům pro osoby, které by si nepochybně řadu věcí dokázaly zajistit samy,“ uvedl předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása.

V současnosti je zbaveno svéprávnosti zhruba 25 tisíc Čechů, což je podle Ligy lidských práv příliš vysoké číslo. Lidí s postižením se ve sporných případech přitom už několikrát zastal Ústavní soud. Rozřešení však často ztroskotalo na nižších soudních instancích. „Rozhodování o takovýchto věcech by obecně mělo vždy probíhat co možná nejrychleji,“ namítá prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník.

Video Reportáž Pavly Sedliské
video

Reportáž Pavly Sedliské

Díky úmluvě, ke které se Česko zavázalo, by v budoucnu soudy měly mít možnost svéprávnost pouze omezovat, nikoliv plně rušit. Každý by měl mít navíc zaručené právo osobně se účastnit jednání na úřadech, která se ho týkají. „Nemělo to být tak, že ten člověk neví, že se kolem něho něco vyřizuje,“ dodal Krása. S podobnými změnami počítal dlouho připravovaný nový občanský zákoník. Poslanci ho však zatím neschválili. Národní rada zdravotně postižených proto chce, aby upravili již existující.

Hendikepovaní studenti
Hendikepovaní studenti