Vláda projednávala účetní závěrku ministerstva zemědělství

Praha - Vláda projednala závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle kterého předloňská účetní závěrka ministerstva zemědělství nebyla poctivým obrazem jeho účetnictví. Celková nesprávnost přesáhla 1,4 miliardy korun, chyby vznikly nadhodnocením a podhodnocením položek ve výkazech. Ministerstvo již učinilo opatření ke snížení míry nepřesností, navíc upozornilo, že kontrola nezjistila porušení rozpočtové kázně.

V souladu s doporučením mezinárodních kontrolních úřadů byla kontrolory nejvyšší možná míra špatné evidence stanovena ve výši dvou procent z vykázaných výdajů. Nesprávně ohodnocené položky přitom přesáhly tříprocentní podíl z celkových výdajů přes 42 miliard korun, vyplývá z údajů NKÚ. Závěrečný účet kapitoly MZe navíc neobsahoval některé povinné skutečnosti.    

Suma 1,4 miliardy korun byla dle ministerstva souhrnem nalezených nesrovnalostí na účtech, z nichž některé byly nadhodnoceny a jiné podhodnoceny. Celkový stav majetku byl správný, byl ale vykázán na nesprávném účtu.    

Video Reportáž Barbory Jelínkové
video

Reportáž Barbory Jelínkové

Reportáž Barbory Jelínkové

stu6:29.3.2010

Tisková konference po jednání vlády

Ministerstvo v závěru loňského roku provedlo v účetnictví opravy, které měly snížit míru špatné evidence v účetní závěrce k 31. 12. 2009. Tu bude opět kontrolovat NKÚ. Další ministerstvem provedená opatření mají předejít vzniku nesprávností v jeho účetnictví v letošním roce, případně umožnit jejich včasnou identifikaci a odstranění ještě v průběhu účetního období.

Na finanční arbitry a snižování administrativy nedošlo

Vláda naopak odložila návrh novely zákona, která mění financování činnosti finančního arbitra. Premiér Fischer to vysvětloval tím, že k projednání návrhu je nutná účast ministra financí, který jej předkládá. Kvůli absenci příslušného ministra dnes vláda odložila i zprávu o plnění plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010, kterou vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu.