KSČM představila program, chce progresivní daň či zrušení poplatků

Praha - Komunisté dnes představili svůj volební program s heslem „Práce a sociální jistoty“. Plánují, že zruší takzvanou superhrubou mzdu a zavedou progresivní zdanění lidí i firem. Hodlají prosadit státní odkup akcií podniků, které se dostávají do ekonomických problémů. Odmítají důchodovou reformu, která by část peněz z pojištění vyvedla do soukromých fondů. Strana chce dále zrušit poplatky ve zdravotnictví a nechce školné. Komunisté by také zavedli vázaný mandát poslanců proti takzvanému přeběhlictví. Kampaň spustí komunisté v dubnu. Utratit za ní chtějí asi 50 milionů korun.

Daňových pásem pro zaměstnance chtějí komunisté zavést pět; lidé s podprůměrnými příjmy by platili daň devět až 15 procent, příjmy nad milion korun ročně by byly daněny 40 procenty. Superhrubá mzda se zruší. Dvě daňová pásma by byla zavedena pro firmy. Místo současných 19 procent nově 24. Ziskovější by komunisté dokonce danili 32 procenty. Dividendy chtějí komunisté zdanit 20 procenty, naopak osvobozeny od daně by měly být úroky z vkladů obyvatel.

ODS ani ČSSD se ale tak vysoké zdanění nelíbí. „Znamená to opět zánik pracovních příležitostí a odchod daňových residentů z České republiky. Důsledkem bude nižší daňový výnos,“ domnívá se místopředseda ODS Petr Nečas. 

Video Reportáž Jana Osúcha
video

Reportáž Jana Osúcha

Stanislav Grospič:

0„Chceme, aby byly překonány důsledky krize a důsledky rozvírající se sociální chudoby na straně jedné a neúměrného bohatsví na straně druhé.“

KSČM hodlá prosazovat zákaz anonymních akcií. Chce zastavit privatizaci majetku státu a posílit úlohu státu při podpoře a regulaci jednotlivých průmyslových odvětví. Návrh na státní odkup akcií podniků v problémech zdůvodnil místopředseda strany Stanislav Grospič tím, že by se mohla státní podporou zvýšit zaměstnanost, výroba a konkurenceschopnost. „Není třeba provádět důchodovou reformu, která by vyvedla pojištění do soukromých fondů,“ pokračoval místopředseda KSČM. Komunisté chtějí zachovat státem garantovaný, průběžně financovaný systém, zavést minimální důchod a zvýšit průměrnou penzi nad 40 procent průměrné hrubé mzdy.

KSČM chce zrušit poplatky ve zdravotnictví, školství zadarmo

Ve zdravotnictví by komunisté zrušili regulační poplatky. Podle nich by měla existovat jen jedna zdravotní pojišťovna místo současných devíti. Ve školství hodlá KSČM zajistit dostupnost veřejného vzdělávání „bez spoluúčasti a zadlužování mladé generace,“ sdělil Grospič. Komunisté nechtějí podle něho „výrazně měnit“ volební systém, ale posílili by přímou demokracii uzákoněním obecného referenda. Zavedli by vázaný mandát poslance, aby se strany mohly domoci parlamentního křesla v případě, že je některý z jejich poslanců opustí.

S kriminalitou a korupcí chtějí komunisté bojovat například uzákoněním dozoru nad postupem státních zástupců a zavedením majetkových přiznání pro lidi s majetky vyššími než deset milionů korun.

Místopředseda KSČM
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24