Do pátku padnou první návrhy na odebrání plzeňských titulů

Plzeň - Práva v Plzni tento týden předají rektorovi Západočeské univerzity prvních šest návrhů na odebrání titulu držitelů Ph.D. Do půlky dubna vyhodnotí a předají návrhy u absolventů bakalářského studia, poté do půlky května totéž učiní s absolventy magisterského studia. Současně u zhruba stovky držitelů titulu JUDr. nechají v Brně prozkoumat rigorózní práce programem na odhalování plagiátů. Na přesném časovém harmonogramu se v pondělí dohodlo vedení práv.

„Chceme, aby bylo kontrolovatelné, jak práce na řešení kauzy postupují,“ řekl děkan Jiří Pospíšil. V týdnu tak předloží návrhy, které řeší takzvané velké doktoráty neboli tituly Ph.D. „Zde bylo označeno 14 případů, u nichž měla komise pochybnosti. U šesti byly výraznější, u nich tedy podáme návrh na odebrání titulu. V jednom případě z těchto šesti nebyl titul ještě udělen, proto bude zvolena jiná varianta,“ uvedl Pospíšil.

V případě zbylých osmi držitelů Ph.D. požádá vedení práv děkany ostatních tří právnických fakult v Praze, Brně a Olomouci o pomoc. „Zda by byli ochotni pověřit své experty a ti si dizertační práce prostudovali a podali k nim stanoviska. Pokud je shledají bez problémů, nebude zahájeno správní řízení,“ dodal. Podle něj ještě všech 14 případů po právní stránce prostuduje expert na správní právo a zaměstnanec fakulty František Korbel. Je tak prý možné, že první množina šesti se ještě rozšíří.

Video Vstup Karla Vovesného
video

Vstup Karla Vovesného

Kontrole neuniknou bakaláři ani magistři

U bakaláře, kde je adeptů na ztrátu titulu devět, podá fakulta rektorovi návrhy do 15. dubna. Poté nastoupí držitelé titulu Mgr., mezi nimiž komise vytypovala 44 problematických případů. Návrhy rektor dostane do 15. května. „Zda u všech budeme schopni důkazně doložit, že to získali ve špatné víře, je otázka. V každém případě všechny kauzy budou poslány k etické komisi,“ dodal děkan. V polovině května by tak mělo být kolo odebrání titulů studentům fakulty vyřešeno.

U rigorózních prací, za něž dotyční získali titul JUDr., bude údajně nejsnazší odebrat titul v případě prokázání plagiátorství. Fakulta proto u zhruba stovky prací s podobnými tématy, a to zejména v oblasti pracovního práva, nechá obsah prověřit speciálním programem na odhalování plagiátů u brněnské univerzity. „U rigoróz, u nichž jsou neúplné doklady, nedochovaly se protokoly a podobně, počítáme také s předáním etické komisi. Asi 70 lidí, u nichž nám chybí rigorózní práce, vyzveme k jejímu doplnění do naší knihovny,“ dodal děkan.

Ve správním řízení bude za univerzitu vystupovat rektor Josef Průša, účastníci se budou moct vyjádřit. Neznamená to tedy, že automaticky budou odebrány tituly všem navrženým. Rozhodnutí rektora však bude konečné. Dotyční se mohou ohradit pouze u soudu. Do konce dubna zřejmě univerzita podá žalobu na ochranu dobrého jména univerzity a rozšíří trestní oznámení. Všechny kauzy fakulta předloží také etické komisi.