Plzeňský kraj udělil Praze třímilionovou pokutu za Karlův most

Plzeň - Plzeňský kraj udělil pražskému magistrátu pokutu 3,25 milionu Kč za znehodnocení památkové hodnoty Karlova mostu během jeho rekonstrukce. Podle mluvčí plzeňského krajského úřadu patří mezi nejzávažnější nedostatky „provedení prací bez respektu k tradičním technikám kamenického řemesla, poškozování bloků, nadměrné vyřazování původních kamenů za nové, použití nevhodné malty, špatně provedené spárování a aplikace moderních materiálů neodpovídajících národní kulturní památce, jako je například trvale plastický tmel v dilatačních spárách.“ Jako problematické označil úřad i množství betonu jako podkladu pro stříkanou izolaci. Policie v rámci prošetřování opravy Karlova mostu obvinila ředitele památkového odboru pražského magistrátu Jana Kněžínka. Podezírá ho z trestného činu maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti.

Správní řízení s vlastníkem památky, tedy s městem Prahou, a se zhotoviteli obnovy, společností Mott MacDonald, vedl Plzeňský kraj od 21. ledna z rozhodnutí ministerstva kultury. Ministerstvo jako nadřízený orgán památkové péče tak rozhodlo kvůli nečinnosti pražského magistrátu.

„Město vynakládá ohromné prostředky na to, aby zachránilo národní kulturní památku, která přeci není jen Pražanů. Na začátku vznikaly určité problémy, názory se postupně vyvíjely až k současnému stavu, kdy stavíme ve vylepšeném režimu,“ řekl pro ČT Jan Kněžínek z pražského magistrátu. Praha má v úmyslu se proti uložené pokutě odvolat.

Video Památkář Plzeňského kraje Petr Jirásek ve Studiu ČT24
video

Památkář Plzeňského kraje Petr Jirásek ve Studiu ČT24

Památkář Plzeňského kraje Petr Jirásek ve Studiu ČT24

s 15:15, 31.03.2010

Reportáž Karla Vovesného a Richarda Samka

Trestní oznámení na neznámého pachatele podali odpůrci způsobu oprav Karlova mostu z Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví. Vadilo jim, že před zahájením oprav nebyl údajně zpracován stavebně-historický průzkum a že nebyli informováni archeologové. Za viníka považovali hlavní město jako vlastníka mostu, magistrát jako orgán památkové péče a Národní památkový ústav. Policie obvinila Kněžínka již v únoru.

Mluvčí Plzeňského kraje Petra Jarošová:

„Krajský úřad uložil pokutu v takové výši, která odpovídá významu a hodnotě Karlova mostu, který je zároveň památkou UNESCO.“

Plzeňský krajský úřad správní řízení se společností Mott MacDonald zastavil, protože podle něj práci vykonávala na základě objednávky a plné moci pro Prahu, takže odpovědnost za znehodnocení Karlova mostu spočívá na hlavním městě.