Oslavy Velikonoc propukly, věřící se scházejí k velkopátečním bohoslužbám

Praha - Na mnoha místech v republice už začínají oslavy Velikonoc. I když ty hlavní propuknou až v pondělí, již ode dneška se otvírají speciální tematické výstavy. V některých městech se zase můžete jít podívat na trhy nebo jarmarky. Nejvíce víkendových akcí chystají české hrady a zámky. V souvislosti s Velkým pátkem si křesťané na mnoha místech světa připomínají ukřižování a smrt Ježíše Krista. V Česku se proto konají bohuslužby jak v protestantských, tak i ve všech katolických kostelích.

Právě večer se věřící sházejí na zvláštních velkopátečních obřadech. Ty mají svá specifika: Výzdoba kostelů je chudá, bez květin a svící na oltáři, náboženské písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí, protože podle tradice už ve čtvrtek odletěly do Říma. Jen dnes také na bohoslužbě uctívají kříž, tzn. že kněz drží kříž, ke kterému věřící přistupují, pokleknou před ním a tím vzdají úctu Kristově oběti. V některých kostelích se ale konaly pobožnosti křížové cesty už ve tři hodiny odpoledne. Právě v tento čas podle evangelií Ježíš zemřel.

Největší radost z Velikonoc mají školáci

Video Reportáž Jitky Szászové
video

Reportáž Jitky Szászové

Ti už mají od čtvrtka prázdniny a do školních lavic se vrátí až v úterý. O velikonočním víkendu můžou zamířit například na české hrady a zámky, které chystají speciální akce.

Výjimkou nebudou v následujících dnech jarmarky, výstavy nebo připomínky velikonočních tradic jednotlivých krajů. Například v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě se už dneska můžete přijít podívat na pletení košíků, pomlázek nebo výrobu kraslic. V Lanžhotě na Břeclavsku se například děti z mateřské školky vydají na tradiční krojovaný průvod obcí.

V pelhřimovském muzeu rekordů se zase můžete jít podívat na kraslici slepenou z téměř pěti tisíc sirek a skoro deseti tisíc zápalkových hlaviček. Velikonoce se završí v pondělí, kdy ulice po roce zase zaplní pomlázky a koledování.

Velikonoční dekorace
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24