V ČR začal platit takzvaný vízový kodex

Praha - Dneškem začíná platit nový systém pravidel udělování víz pro vstup do schengenského prostoru, jehož členové zrušili na vnitřních hranicích kontroly. Takzvaný vízový kodex zaručuje všem žadatelům o víza rovné zacházení a zároveň sjednocuje pravidla ve 22 členských a třech přidružených státech, které uplatňují společnou vízovou politiku v schengenském systému. Žadatelé o vízum se tak teď dozvědí, proč jim nebylo uděleno, a mohou se také proti zamítavému rozhodnutí odvolat. Rovnému zacházení s žadateli pak slouží příručka pro zpracování žádostí o víza, která bude k dispozici všem konzulárním pracovníkům členských států.

Vízový kodex slučuje stávající právní úpravu o vízech do jediného dokumentu. Stanoví pravidla, jak určit členský stát odpovědný za konkrétní žádost o udělení víza. Sjednocuje i způsob, jakým se žádosti o víza a rozhodnutí zpracovávají. Pro žádost bude sloužit jednotný formulář.

Od vízového poplatku jsou ode dneška osvobozeny další skupiny lidí. Například děti ve věku od šesti do 12 let by měly platit pouze 35 eur (900 korun). Standardní poplatek nadále činí 60 eur (1 500 korun). Občané třetích zemí, s nimiž EU uzavřela dohody o zjednodušení vízového styku, budou nadále platit 35 eur (900 korun).