ČSSD chce zapojit do protikorupčního boje agenty FBI

Praha – Sociální demokraté pořádají v Praze konferenci na téma Korupce – skrytá i otevřená hrozba pro společnost. Předseda ČSSD Jiří Paroubek představil 10 bodů protikorupční strategie, které se zavázal splnit v případě volebního vítězství strany. Mimo jiné chtějí sociální demokraté naslouchat nevládním organizacím, které se angažují v boji proti korupci, nebo změnit systém zadávání veřejných zakázek. Semináře se účastní i někdejší zástupce ředitele FBI Joseph Wolfinger a bývalý sekretář úřadu Steve Pomerantz, kteří by podle informací deníku Právo mohli po volbách působit ve funkcích poradců a podíleli by se na protikorupčních opatřeních.

„Prosadíme jedno centrální místo v posuzování veřejných zakázek a určíme jeden ústřední orgán státní správy odpovědný za jejich zadávání… U všech státních zakázek na nákup zboží či služeb, kde to bude možné, zavedeme do jednoho roku jako povinnou formu elektronickou dražbu… Veřejných zakázek se nebudou moci účastnit ty firmy, které mají tzv. anonymní listinné akcie na majitele, nebo které se dopustily v předchozích letech korupčního jednání,“ jmenoval mezi dalšími protikorupčními prioritami Jiří Paroubek.

Joseph Wolfinger ve Studiu ČT24:

„Techniky, které se zde zvažují a které byly úspěšně odzkoušeny v rámci FBI, jsou třeba odposlouchávání nebo institut klíčových svědků, zabavování výtěžků spojených s korupcí…“

Video Steve Pomerantz ve Studiu 6
video

Steve Pomerantz ve Studiu 6

Steve Pomerantz ve Studiu 6

s6, 7:45, 06.04.2010

Studio ČT24 o protikorupční konferenci ČSSD

Joseph Wolfinger ve Studiu ČT24

Martin Kameník z o.s. Oživení ve Studiu ČT24

Interview ČT24

Ministr vnitra Martin Pecina, který by v případě volebního vítězství ČSSD ve funkci pokračoval, potvrdil, že případnou pomoc Wolfingera a Pomerantze využije. „ČR je, co se týká korupce, v takovém stavu, že by se neměla odmítat jakákoliv pomoc,“ uvedl Pecina. Podle něj jsou USA známé svou nízkou mírou korupce, na čemž se mimo jiné podílí i rázný postup FBI.

„Budu velmi rád, pokud někdo z těchto pánů doplní můj tým. Využití každých zahraničních zkušeností ze zemí, kde je míra korupce nižší a kde se podařilo zatočit s organizovaným zločinem tak jako ve Spojených státech, vítám,“ uvedl v Interview ČT24 Pecina. „Neříkám, že vše bude u nás plně využitelné, systém anglosaského práva je jiný, ale problematika korupce je všude podobná,“ dodal ministr vnitra. Předpokládá, že by bývalí zaměstnanci FBI působili na vládní, meziresortní úrovni.

Ministr vnitra Pecina rovněž upozornil, že jeho úřad v tuto chvíli nemá dostatečné množství pracovníků, kteří by se mohli problematikou boje proti korupci souvisle zabývat.

Bývalý sekretář FBI Steve Pomerantz ve Studiu ČT24 uvedl, že k vypořádání se s korupcí potřebuje Česká republika především politickou vůli a legislativní nástroje. Korupce podle něj existuje všude na světě a v jeho pohledu se čeští politici projevují skutečnou vůlí s ní bojovat. „Největší problém je vypořádat se s problémy korupce, které často souvisejí se zadáváním veřejných zakázek ze strany vlády,“ zdůraznil Steve Pomerantz.

Jiří Paroubek
Jiří Paroubek
Více fotek
  • Jiří Paroubek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1554/155309.jpg
  • Martin Pecina autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1395/139464.jpg
  • Steve Pomerantz autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1553/155245.jpg