Ombudsman Motejl navrhuje 16 legislativních změn

Brno - Ombudsman Otakar Motejl navrhuje celkem 16 změn zákonů, z nichž část se týká sociální oblasti a zdravotnictví. Návrhy změny zákonů zapsal veřejný ochránce práv v souhrnné zprávě o své činnosti v loňském roce, kterou by měla příští úterý projednat Poslanecká sněmovna. Motejl doufá, že zákonodárci doporučí současné vládě, aby se jeho návrhy zabývala. Od nového kabinetu, který by měl vzejít po blížících se volbách, pak očekává, že s náměty bude nadále pracovat, popřípadě je začlení i do svého programového prohlášení.

Motejl navrhuje například předložit novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, která by vyloučila požadavek vykonání veřejné služby pro poskytnutí příspěvku na živobytí v těch případech, kdy obec službu nezajišťuje nebo v ní nemá místo pro žadatele. Změnit by se měl i památkový zákon, nově by měl umožnit kompenzovat náklady na údržbu tzv. památkových hodnot u objektů, které jsou v památkových zónách a nepatří mezi památky.

Podle ombudsmana je nutná i novela zákona o státním občanství ČR, která by nekladla překážky dvojímu občanství a umožnila potomkům českých a československých občanů získat snáze české státní občanství. V souhrnné zprávě je také uvedena úprava stavebního zákona, návrh na sjednocení plateb za poskytování kopií dokumentů na úřadech nebo větší kontrola v oblasti nakládání s odpady. 

Otakar Motejl připomněl, že jeho poslání nespočívá jen v přímé ochraně veřejnosti před případným byrokratickým přístupem státu, ale podílí se i na vytváření a úpravě jeho legislativy. Například v minulém roce kancelář veřejného ochránce práv připomínkovala 15 zákonů, vyhlášek a důležitých dokumentů. Některé změny zákonů už ombudsman prosadil, jiné čekají na vyřízení i několik let. Letošní souhrnná zpráva i se všemi legislativními návrhy bude zveřejněna na webových stránkách.