Rektor ZČU odeslal dopisy lidem, jimž má být odebrán titul. ČT má jména

Plzeň - Rektor Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) dnes dopoledne odeslal dopisy prvním šesti studentům, jimž hodlá škola odebrat tituly Ph.D. První návrhy předložila univerzitě její právnická fakulta koncem března. Univerzita odeslala dopisy do vlastních rukou se zeleným pruhem klasickou poštovní cestou. Odebírání titulů tak pokračuje i přes dopis, který Průšu vyzýval, aby odebírání titulů pozastavil v době předvolební kampaně. Jak se totiž ukázalo, dopis byl podvržený.

Dopisy jsou zhruba pěti až šestistránkové, informují o zahájení správního řízení a z něj vyplývajících poučení. „Obsahují konkrétní zjištěná pochybení v souvislosti s jejich studiem, ale neříkáme, že ta pochybení jsou jejich,“ dodal rektor. Oslovení mají do 14 dnů možnost podat vysvětlení a další skutečnosti, které by vedly k tomu, že by se s nimi správní řízení nezahájilo.

Není jasné, jestli hříšníci zůstanou studenty

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové

Podle rektora nejde o formální dopis, ale o hlubší rozbor s výčtem pochybení. Pokud oslovení do dvou týdnů zbylé podklady nebo vysvětlení nepodají, zahájí s nimi univerzita správní řízení. „Ještě se musíme dohodnout, jaký by byl jejich status po odejmutí titulu. Není zcela jasné, zda zůstanou studenty a v jaké fázi,“ dodal Průša. Podle něj to není jednoduchý problém, protože jde o úplně první podobnou akci v Česku. „Není žádná zkušenost, žádný judikát, nic. Konečné slovo musí dát hlavně právníci,“ dodal Průša.

Kdo by mohl přijít o titul:

  • bývalý policejní náměstek Jan Brázda
  • exproděkan práv Ivan Tomažič
  • někdejší šéf akademického senátu Daniel Telecký
  • společníci v advokátní praxi exproděkana Milana Kindla Ondřej David a Jan Suchý
  • právník pražského Strahovského kláštera Jan Kavka

U velkých doktorátů, tedy titulů Ph.D., bylo označeno 14 případů, u nichž měla univerzitní vyšetřovací komise pochybnosti. U šesti byly výraznější, a proto právnická fakulta ZČU podala návrh na odebrání titulu. V případě zbylých osmi držitelů Ph.D. požádá vedení práv děkany ostatních tří právnických fakult v Praze, Brně a Olomouci o pomoc. „Zda by byli ochotni pověřit své experty a ti si dizertační práce prostudovali a podali k nim stanoviska. Pokud je shledají bez problémů, nebude zahájeno správní řízení,“ uvedl děkan plzeňských práv Jiří Pospíšil.

O odebrání titulu rozhodne rektor

Do poloviny dubna vyhodnotí a předá právnická fakulta vedení univerzity návrhy u absolventů bakalářského studia, poté do půlky května totéž učiní s absolventy magisterského studia. Současně u zhruba stovky držitelů titulu JUDr. nechá v dubnu univerzita v Brně prozkoumat rigorózní práce programem na odhalování plagiátů. U bakaláře, kde je adeptů na ztrátu titulu devět, podá fakulta rektorovi návrhy do 15. dubna. Poté nastoupí držitelé titulu Mgr., mezi nimiž komise objevila 44 problematických případů. Návrhy rektor dostane do 15. května.

Ve správním řízení bude za univerzitu vystupovat rektor, účastníci se budou moci vyjádřit. Neznamená to tedy, že automaticky budou odebrány tituly všem navrženým. Rozhodnutí rektora však bude konečné. Dotyční se mohou ohradit pouze u soudu. Do konce dubna zřejmě univerzita podá žalobu na ochranu svého dobrého jména a rozšíří trestní oznámení. Všechny kauzy fakulta předloží také etické komisi.