Absolventi plzeňských práv zůstanou i po odebrání titulu studenty

Plzeň - Problematičtí absolventi plzeňských práv, kterým rektor odebere akademický titul, zůstanou nadále studenty fakulty. Škola jim dá možnost, aby splnili své povinnosti, doplnili, co jim chybí, a studium tak řádně ukončili. Půjde přitom nejen o držitele titulu Ph.D., ale i o bakaláře a magistry. Pokud hříšníci nedoplní, co jim chybí, fakulta je vyloučí.

„Hlavním důvodem odebrání titulu je to, že nedokončili řádně studium. Sice se vykazuje, že mají hotovo, ale po prověření rektorskou komisí se ukázalo, že například státní závěrečnou zkoušku nemají nebo nemají řádně sepsanou práci,“ uvedl učitel katedry správního práva plzeňských práv František Korbel. „Neplní samozřejmě povinnosti a fakulta by je mohla vyloučit okamžitě. Nicméně je nutné vnímat tu rovinu, že byli v dobré víře, že ukončeno mají,“ dodal Korbel.

Rektor ZČU Josef Průša minulý týden v pátek odeslal dopisy prvním šesti studentům, jimž hodlá škola vzít tituly Ph.D. Dopisy obsahují konkrétní zjištěná pochybení. Ta také ZČU na svém webu zveřejnila na žádost studentské kurie senátu univerzity. Žádné jméno sice u příkladů neuvedla, informace ale mohou vést k potvrzení jmen, jež má ČT k dispozici.

Podle Korbela by fakulta do poloviny příštího týdne měla mít návrhy na odebrání titulů u absolventů bakalářského studia. „Rektorská komise označila devět pochybných, nepředpokládám, že by jich bylo více,“ uvedl. Poté bude následovat hloubková kontrola a příprava návrhů u držitelů titulu Mgr., jichž komise našla celkem 44.