Školky by mohly přijímat už dvouleté děti

Praha - Rodiče dvouletých dětí by měli dostat možnost zapsat své dítě do mateřské školy. Návrh ministryně školství Miroslavy Kopicové o zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol dnes schválila vláda. V Česku je nedostatek zařízení denní péče o děti mladší tří let. Problémy s nalezením školky pro děti mají ale i rodiče starších předškoláků.

Návrh počítá s uvolněním školek pro dvouleté od září 2011. „Je to záměr, aplikace tohoto rozhodnutí přijde později, budou potřebné ještě analýzy,“ uvedl po zasedání kabinetu premiér Jan Fischer.

Předškolní vzdělávání organizují mateřské školy pro děti zpravidla od tří do šesti let věku. Výjimečně mohou být do školek přijímány i mladší děti. Žádají to rodiče kvůli nedostatku jeslí a podobných zařízení, obdobné požadavky zaznívají také od obcí.

Video Rozhovor s Evou Opravilovou a Jindřichem Kitzbergerem
video

Rozhovor s Evou Opravilovou a Jindřichem Kitzbergerem

Rozhovor s Evou Opravilovou a Jindřichem Kitzbergerem

ST 6_19.4.2010

Reportáž Marty Machkové

Bude nutné snížit počty dětí ve třídě a rozšířit kvalifikaci učitelů

Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo podle statistik Ústavu pro informace ve vzdělávání mateřské školy 26 384 dětí mladších tří let, tedy asi čtvrtina populačního ročníku. Předpokládá se, že by se v případě rozšíření kapacit mateřských škol tento počet postupně zvýšil nanejvýš na polovinu populačního ročníku. Změna si vyžádá úpravu podmínek výchovy těchto dětí - například nižší počty dětí ve třídě či rozšířená kvalifikace pedagogického personálu. Ministerstvo školství zdůrazňuje, že navržené změny nelze provést bez navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu. Celkové předpokládané roční náklady jsou zhruba 1,7 miliardy korun. Částka však nezahrnuje třeba náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků či školní stravování.

Zařazení dvouletých dětí do mateřských škol je minimalistickou variantou, ministerstvo školství se nebrání diskusi o širší reformě předškolní péče. Zároveň navrhuje odbornou debatu o možnostech sjednocení veškeré předškolní péče pod jedno ministerstvo.

„Myslím si, že stav naší předškolní výchovy je dobrý. Stejně tak vzdělanost našich učitelek. Jiná otázka je, jaké jsou podmínky. Ve stávajících podmínkách by potřeby učitelek nemohly být plně uspokojeny. Dětí je ve školkách a v jeslích příliš mnoho,“ podotkla předsedkyně Asociace předškolní výchovy Eva Opravilová.

Takovým situacím měl zabránit nový prorodinný balíček. Měl například podpořit zakládání firemních školek nebo zavedení takzvaného sousedského hlídání. Jenže poslanci ho nedokázali dosud projednat.