Ústavní soud se zastal právníka, který dostal výpověď kvůli kritice zaměstnavatele

Brno – Ústavní soud vyhověl stížnosti právníka Jaroslava Svědíka, který kritizoval hospodaření zaměstnavatele a dostal kvůli tomu výpověď. Ústavní soud jeho případ poslal zpět k Městskému soudu v Praze, který ho musí projednat znovu. Došlo prý totiž k porušení práva na svobodu projevu. Toto právo lze podle Ústavního soudu omezit jen výjimečně a ze závažných důvodů, a ty v případě Jaroslava Svědíka nenastaly.

Svědík kritizoval hospodaření hradecké pobočky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, zmínil údajně neúčelné investice a vyslovil podezření, že se nesprávné nakládání s finančními prostředky týkalo i fondů zdravotního pojištění. Když ho kvůli tomu propustili ze zaměstnání pro ztrátu důvěry a pro hrubé porušení kázně, marně se bránil u Obvodního soudu pro Prahu 10, Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu. Ty rozhodly v jeho neprospěch i proto, že údajně nedokázal svá obvinění doložit.

Zastal se ho až Ústavní soud, podle kterého pronesl Svědík inkriminované výroky na interní poradě – nemohly proto mít dopad na zájmy a dobrou pověst pojišťovny. Nejpřísnější postih v pracovněprávních vztazích, tedy okamžité propuštění, je tak podle soudu nepřiměřený. Pokud v novém řízení Svědík uspěje, mohl by například získat nějakou formu náhrady škody.

Svoboda projevu se vztahuje i na výroky urážlivé nebo šokující

„Svoboda projevu jako taková se vztahuje nejen na tvrzení či stanoviska příznivě přijímaná či považovaná za neškodná nebo bezvýznamná, ale i na ta, která jsou považována za polemická, kontroverzní, šokující nebo třeba i někoho urážející,“ stojí v nálezu senátu se zpravodajkou Eliškou Wagnerovou.

Ústavní soud také upozornil na to, že Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra je rezortní pojišťovnou, která hospodaří s veřejnými finančními prostředky. „Proto každé stanovisko či kritiku upozorňující na případné nesrovnalosti v jejím hospodaření je z hlediska veřejného zájmu na zvýšení kontroly nakládání s těmito veřejnými finančními prostředky třeba považovat za žádoucí,“ uvedl soud v rozsudku.

Eliška Wagnerová
Eliška Wagnerová