Ve Vatikánu odsloužili zádušní mši za kardinála Tomáše Špidlíka

Vatikán - Vatikán se dnes rozloučil s kardinálem Tomášem Špidlíkem, který zemřel ve věku 90 let v pátek 16. dubna v Římě. Zádušní mši v bazilice svatého Petra odsloužil kardinál Angelo Sodano, děkan kardinálského kolegia. V závěru bohoslužby promluvil papež Benedikt XVI. Nyní budou tělesné ostatky kardinála Špidlíka převezeny do Olomouce, kde budou ve středu 21. dubna vpodvečer uloženy do krypty olomouckých arcibiskupů v katedrále svatého Václava. Zde budou vystaveny až do dne pohřbu na Velehradě.

 

Za kardinála Špidlíka sloužili zádušní mši i čeští a moravští biskupové, kteří se sešli v Chrámu sv. Víta na závěr prvního dne zasedání České biskupské konference. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve svém kázání vyzdvihl především vzdělanost a lidskost kardinála Špidlíka. „Nevnucoval nikomu své myšlenkové pochody, ale dělil se o plody svého poznání,“ uvedl Graubner.

Špidlík byl uznávaným teologem, filozofem a spisovatelem. V církevních kruzích byl znám jako znalec východokřesťanské spirituality, který připravoval duchovní cvičení i pro papeže Jana Pavla II. Kardinálem jmenoval Špidlíka papež Jan Pavel II. v roce 2003. Jezuitský duchovní se tak po Miloslavu Vlkovi stal 21. kardinálem z českých a moravských diecézí.

Video Před polednem o kardinálu Špidlíkovi
video

Před polednem o kardinálu Špidlíkovi

„Kardinálu Špidlíkovi zůstalo oproti vatikánským zvyklostem velice otevřené srdce, byl to člověk nesmírně přístupný a zachoval si i svůj moravský smysl pro humor. Když například hovořil v padesátých letech ve Vatikánském rozhlase, tak to vždy bylo nedogmatické vystoupení,“ vzpomínal v pořadu Před polednem na kardinála komentátor italské televize RAI Josef Kašpar.

S Kašparovým hodnocením souhlasí také profesor olomoucké Univerzity Palackého a Špidlíkův přítel Pavel Ambros: „Špidlík byl vědec, veliký myslitel, kněz i kardinál, ale především člověk, který uměl intenzivně vnímat člověka jako takového a dokázal vždy chápat těžkosti ostatních.“ Navzdory tomu, že žil dlouhou dobu v cizině, považoval se vždy za vyslance českého národa a věřil, že komunistická ideologie není věčná a rozhodně ne všemocná.