Senátoři potvrdili konec létajících profesorů

Praha - Senát schválil zřízení registru vysokoškolských profesorů a docentů, který by měl zabránit tzv. létajícím profesorům, kteří učí zároveň na několika školách. Akreditační komise by díky němu měla mít lepší přehled o tom, kteří profesoři mají na kterých školách pracovní úvazky. Mohla by pak snáze odmítnout akreditaci programu, který by neměl dostatečné pedagogické zajištění. Senátoři také potvrdili, že lékaři nemají hradit poštovné za odesílané neschopenky. Horní komora také posvětila snazší slučování pro nadace a fondy kvůli nedostatku financí.

Novela vysokoškolského zákona má omezit praxi takzvaných létajících profesorů. V současnosti se totiž stává, že jeden profesor nebo docent garantuje výuku daného oboru na několika školách zároveň. Školy tak sice mohou rozšiřovat nabídku studia, kvalita vzdělávání tím ale trpí. V novém registru by bylo uvedeno, jak velký úvazek na dané škole mají. Když bude mít profesor v jedné instituci například desetinový úvazek, akreditační komise bude moci říct, že takový profesor nemůže garantovat obor po odborné stránce a akreditaci neudělit.

Součástí návrhu je i novela zákona o pedagogických pracovnících, která například umožní učitelům pracovat částečně z domova, například při opravování písemných prací. Dále by měla změnit i proplácení přesčasových hodin učitelů. Ti by je měli podle novely dostat zaplacené i v případě, že neodpracují celou pracovní dobu. Pokud tedy učiteli například odpadnou dvě hodiny, protože žáci jsou na exkurzi, ale tyto hodiny bude suplovat v jiné třídě, dostane je zaplacené jako přesčasové, i když v daném týdnu neodpracoval celý úvazek.

Lékaři nebudou hradit poštovné za neschopenky

Lékaři by už neměli platit poštovné za odesílání neschopenek. Senát dnes podpořil novelu, podle níž by tyto náklady měla nést Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lékaři budou dostávat na odesílání formulářů speciální obálky, které nebude možné používat k jiným účelům. Předlohu, kterou navrhli exministři práce a sociálních věcí a nyní poslanci Petr Nečas (ODS) a Zdeněk Škromach (ČSSD), nyní dostane k podpisu prezident Václav Klaus.

Placení poštovného bylo opakovaně terčem kritiky České lékařské komory. Podle ní totiž zdravotnickým zařízením vznikají v souvislosti s agendou dočasných pracovních neschopností nemalé administrativní náklady. Nově by je měla nést právě ČSSZ. Podle důvodové zprávy k novele by mělo jít přibližně o 26 milionů korun ročně. Nečas již dříve řekl, že ČSSZ to bude schopna ze svých peněz na provozní náklady zvládnout.

Lékaři mají dosud hrazen jen signální kód v ceně 5,25 koruny za hlášení nemoci zdravotní pojišťovně. Doporučený dopis správě sociálního zabezpečení stojí 26 korun, průměrné náklady na administrativu jedné pracovní neschopnosti jsou 100 korun.

Snazší slučování pro nadace a fondy

Nadace od července zřejmě získají širší možnosti sloučení s nadačními fondy v případě nedostatku majetku. Měly by mít ze zákona rozšířený rozsah aktivit, jimž by se mohly věnovat. Počítá s tím vládní novela zákona o nadacích a nadačních fondech, kterou dnes schválil Senát. Norma nyní poputuje k podpisu prezidenta republiky.

Novela je podle vlády reakcí na úbytek příjmů, s nímž se nadace a fondy potýkají v důsledku ekonomické krize. Zaznamenaly citelný odliv velkých finančních zdrojů od dárců, získaných prostřednictvím sbírek, z výnosů vlastního majetku a z fondů EU.