Senát zamítl zahrádkářský zákon a vrátil ho zpátky poslancům

Praha - Cesta zahrádkářů k zákonu, který by vytvořil právní podmínky pro jejich oblíbené hobby, se komplikuje. Senát dnes zamítl poslanecký návrh zahrádkářského zákona. O jeho vetu tak bude muset ještě před volbami opět hlasovat sněmovna. Zákon například upravuje pravidla vzniku zahrádkářských osad nebo pravidla dědění nájmů zahrádek.

Podle jednoho z předkladatelů, poslance Václava Grünera (ČSSD), je pro zahrádkáře tento zákon stejně důležitý jako myslivecký zákon pro myslivce nebo rybářský zákon pro rybáře. Zákon prohlašuje zahrádkářství za veřejně prospěšnou činnost přispívající významnou měrou k ochraně přírody, životního prostředí a podpoře zdravého životního stylu.

Někteří senátoři pro předlohu nenašli pochopení. „Přijetím tohoto zákona se vracíme před listopad 1989,“ řekl Miroslav Krejča (ČSSD). „Ten, komu nejvíc ublíží, jsou řadoví zahrádkáři,“ tvrdí. Petr Pakosta (ODS) je přesvědčen, že zákon je zbytečný a navrhl ho zamítnout. Zamítnutí podpořila pravice, levice zákon bránila. Pro zamítnutí hlasoval i sociálnědemokratický senátor Krejča. Návrhu se zastávala místopředsedkyně senátu Alena Gajdůšková (ČSSD). „Je potřeba chránit každý metr, který někdo obdělává,“ uvedla s tím, že v řadě rodin pomáhají zahrádky zajistit potravinovou soběstačnost a ušetří jim peníze.

Zákon stanovuje, že pokud se obec rozhodne zahrádkářskou osadu zrušit, zpravidla poskytne nájemcům náhradní pozemky. Pokud nájemce zemře, bude mít osoba blízká právo uzavřít nájemní smlouvu za stejných podmínek. Nájemní smlouvu na pozemek se zahrádkou bude možné vypovědět jen k 1. říjnu. Pokud zahrádkář na pozemku postavil v souladu se zákonem třeba chatku nebo uskutečnil terénní úpravy, bude mít právo na náhradu.

Zatím není jasné, kdy by se sněmovna mohla zamítnutým zákonem opět zabývat. Do voleb žádná řádná schůze svolána není. Pokud by poslanci o vetu do té doby nerozhodli, zákon by ukončil svoji legislativní pouť. Pod materiálem jsou podepsáni zejména sociální demokraté a komunističtí poslanci, ale také předseda klubu zelených Přemysl Rabas. Z loňského průzkumu agentury Median vyplynulo, že zahradě se ve volném čase věnuje čtvrtina Čechů. O zahradu a pěstování se více zajímají ženy a zahrádkaření jako hobby vnímají spíše starší lidé.


Senátoři oddálili schválení návrhu, aby policie byla přítomna na fotbalových stadionech při rizikových zápasech. Žádné námitky vůči tomu neměl, do novely zákona o podpoře sportu však doplnil změnu zákona o místních poplatcích, podle nichž by obce měly získat právo vybírat poplatek za každý výherní hrací přístroj či podobné herní zařízení na jejich území. Předloha se proto vrací sněmovně k novému projednání, které bude pravděpodobně 18. května.

Do sněmovny se také vrací novela zákona, která měla zpřísnit dohled nad zadáváním veřejných zakázek. Senátoři chtějí z novely vypustit například povinnost zadavatele zveřejňovat na internetu veškeré informace vztahující se k výběrovému řízení.

Postižení nezaměstnaní lidé by měli mít nárok na dávky životního minima i v případě, že neodpracují povinně stanovené veřejné práce. Už by tak neměli být závislí pouze na dávkách existenčního minima. Počítá s tím novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou dnes schválil Senát. Návrh nyní putuje k prezidentovi.

Květ jahodníku
Květ jahodníku