Bílý kruh bezpečí se radil v Ostravě

Ostrava – Občanského sdružení Bílý kruh bezpečí poskytuje své služby bezplatně už devatenáct let, v České republice má poradny v celkem sedmi městech. Jednu také v Ostravě, kde se dnes pracovníci Bílého kruhu bezpečí sešli a hledali cesty, jak pomoc obětem ještě více zkvalitnit. Pomoci by obětem násilí mohl například více stát.

„Oběti u nás nemají na růžích ustláno. Domníváme se, že práva pachatele jsou daleko silnější než práva svědků nebo poškozených v trestním řízení“ upozorňuje policejní psycholožka Ludmila Čírtková.

Bílý kruh chce prosadit zákon o obětech, v němž by byl jasně vyjmenovány povinnosti státu vůči poškozeným a zároveň stanovena jejich práva. Od června pomůže obětem nová smlouva s policií, v případě jejich souhlasu budou policisté moci o jejich případu informovat Bílý kruh okamžitě.

Video Reportáž Drahomíry Račákové
video

Reportáž Drahomíry Račákové

Zatímco dnes se pomoc k oběti často hned nedostane. „V těch prvních dnech a týdnech po trestném činu, kdy zlomené oběti nebo pozůstalí nemají energii a sílu vyhledat a čerpat jakoukoli pomoc, budeme aktivní a iniciativní my,“ vysvětlila prezidentka BKB Petra Vitoušová.

V ostravské poradně BKB se obětem násilných trestných činů věnuje 23 odborníků – právníků, lékařů, psychologů i policistů. Lidé často poradně sdělují svůj příběh e-mailem, pracovníci kruhu se je ale snaží přesvědčit, aby přišli osobně. „Mail neobsahuje všechny informace potřebné k tomu, aby například právník mohl správně vyhodnotit celou situaci nebo trestný čin,“ vysvětlil vedoucí ostravského BKB Julius Kopčanský.

Bílý kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí