Mladí lidé z devíti evropských zemí diskutují o roku 1989

Praha – Mladí lidé z devíti evropských zemí diskutují v Praze a dalších čtyřech evropských městech o výročí pádu komunistických režimů a budoucnosti Evropy. Projekt pod záštitou exprezidenta Václava Havla oslovil generace, které se v revolučním roce narodily. Výsledkem debat má být společná deklarace. Zástupcům Evropské unie bude představena v Bruselu 7. června. 

Dnešní Evropu vidí podle odborníků mladí lidé z východu a západu každý jinak. Všechny ale spojuje zájem o demokracii. „U českých a polských studentů vidíte důraz na osobní svobody, když mluvíte s francouzskými nebo německými studenty, je tam důraz na sociální otázky,“ řekl ČT historik z Ústavu pro soudobé dějiny Petr Roubal.                                                                                                                                   

Do projektu Generace 89 se mohli zapojit občané devíti evropských zemí z Česká republiky, Bulharska, Rakouska, Německa, Belgie, Maďarska, Polska, Rumunska a Velké Británie. Vstupenkou do diskuse bylo vytvoření krátkého spotu s výpovědí o revolučních událostech a současné Evropě. „Natáčela jsem se svými rodiči, mluvila jsem s nimi hlavně o vlivech a událostech roku 1989, o tom, jak to ovlivnilo je a jak to podle nich ovlivnilo mě,“ dodala účastnice projektu z Velké Británie Mhairi Blair.   

Video Reportáž Jana Osúcha
video

Reportáž Jana Osúcha

Výsledkem debat bude společná deklarace mladých Evropanů, která bude představena zástupcům EU v Bruselu. „Já si myslím, že by tam bylo důležité zahrnout cestování, to je hodně důležité, a potom asi práce masových médií,“ domnívá se účastnice akce z České republiky Kamila Kaňovská.