Plzeňská práva: Odebírání titulů rektor zřejmě nezahájil

Plzeň – V záležitosti odebírání titulů na plzeňské právnické fakultě se objevují další nejasnosti. Když 9. dubna rozeslal rektor Západočeské univerzity (ZČU) Josef Průša první dopisy o zahájení správního řízení na odebrání titulů Ph.D., vypadalo to, že proces s provinilci proti studijnímu řádu byl zahájen a hříšníci budou potrestání. Po čtrnácti dnech se ale ukazuje, že rektor ve skutečnosti žádné řízení nezahájil. Kritici tvrdí, že proces úmyslně zdržuje. Na dopis rektora přesto dnes zareagovali první dva. Na adresu vedení univerzity zaslali materiály, ve kterých se vyjadřují k vytýkaným nesrovnalostem ohledně svého studia.

Kopie jednoho z dopisů, který rektor poslal šesti bývalým pedagogům plzeňských práv kvůli možnosti odebrání titulu Ph.D., jasně ukazuje formální nedostatky, které by při oficiálním oznámení musely být splněny. Jeden z adeptů na odejmutí titulu a někdejší předseda akademického senátu Daniel Telecký řekl České televizi, že při otevření dopisu se nestačil divit. „Chybí tam razítko, podpis i číslo jednací. Má to takovou relevanci, jako kdyby prohlásil soused, že mi odebírá titul,“ říká Telecký.

Veškeré podklady měl přitom rektor připravené od právníků. Chyběl jen jeho podpis. Josef Průša ale hříšníky vlastním dopisem pouze taktně vyzval, aby spolupracovali a poskytli škole chybějící dokumenty, případně vysvětlení. Odvolává se na právnickou složitost celé věci. „Já si dost dobře nedovedu představit, že bez slyšení té druhé strany je možné něco zahájit,“ řekl ČT Průša.

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové

Vše se ale jeví jen jako jeho osobní postup. Děkan právnické fakulty Jiří Pospíšil o ničem takovém neví a postup přičítá výhradně rektorovi. „Fakulta o tom nic neví a je to na odpovědnosti vedení školy,“ řekl Pospíšil. Člen akademického senátu Martin Marek pro ČT označil Průšovy kroky za krytí minulých nešvarů na fakultě. „Je evidentní, že rektor kryje to, co se tady dělo, ve spolupráci s bývalým vedením,“ upřesnil Marek.

Někteří oslovení již zareagovali

Rektor univerzity Josef Průša potvrdil, že dva lidé se už ozvali a zaslali mnohastránkové materiály. Jeden z nich, kterému univerzita vytýkala nedoloženou publikační činnost, ji prý zkopíroval a poslal. Vysvětlujícími dopisy se nyní bude vedení univerzity zabývat. Průša dosud od právnické fakulty obdržel šest písemných návrhů na odebrání titulu Ph.D., další tři e-mailem, u nich čeká na písemné potvrzení.