Petici za vznik Národního parku Jeseníky podepsalo 7 tisíc lidí

Praha – V Jeseníku dnes proběhla další veřejná debata na téma, zda mají být Jeseníky národním parkem, či nikoliv. Část lidí tento záměr ministerstva životního prostředí, které o projektu uvažuje zhruba dva roky, podporuje, část je ale striktně proti. Příznivci vzniku parku zorganizovali petici, kterou podepsalo už sedm tisíc lidí.

Stejně jako Krkonoše nebo Šumava by mohl vzniknout Národní park Jeseníky. Zastánci tohoto záměru argumentují tím, že Jeseníky jsou unikátním územím, které si zpřísněnou ochranu zaslouží – například se zde vyskytují rostliny, které jinde na světě nejsou, pokud by park vznikl, přinesl by do regionu, který se potýká s jednou z nejvyšších nezaměstnaností, peníze, vytvořila by se nová pracovní místa (terénní pracovníci, zaměstnanci infocenter či vzdělávacích center).

Podle odpůrců by naopak došlo k utlumení turismu a tím by se zbrzdil či zastavil rozvoj obcí a lyžařských středisek. Obavy panují také z toho, že by mohlo dojít ke kůrovcové kalamitě, která sužuje Šumavu. Pokud by byly Jeseníky vyhlášeny Národním parkem, chránil by přírodu před zásahem člověka zákon. Lesníci by tak nemohli ošetřovat stromy v plné šíři.

Video Vstup Moniky Bezuchové
video

Vstup Moniky Bezuchové

Petice na podporu vyhlášení Národního parku Jeseníky je iniciativa, kterou organizuje skupina lidí žijících v Jeseníkách. Chtějí lépe využít finanční prostředky od státu i z fondů EU. Navrhují a požadují takový koncept parku, který pomůže jak přírodě, tak životu místních lidí.