Odvolání Prahy kvůli Karlovu mostu: předpojatost a nezákonnost

Praha - Praha se odvolala proti pokutě, kterou hlavní město dostalo za opravu Karlova mostu. Za znehodnocení památkové hodnoty středověké památky udělil Praze na konci března pokutu ve výši 3,25 milionu korun Plzeňský kraj. Metropole závažná pochybení odmítá, a to kvůli údajné předpojatosti, nezákonnosti pověření Plzeňského kraje nebo dřívějším poškozením mostu v 70. letech, ke kterým pokuta nepřihlíží.

Právní zástupce pražského magistrátu Vladimír Kykal na dnešní tiskové konferenci vyjmenoval celkem sedm důvodů, proč se Praha proti rozhodnutí odvolala. Prvním z nich je nezákonnost pověření krajského úřadu v Plzni, kdy měla být důvodem nečinnost pražského magistrátu ohledně dohledu nad Karlovým mostem. Praha se prý zabývala veškerými podněty i stížnostmi. Navíc podle Kykala nebyla naplněna skutková podstata správního deliktu, neboť opravy byly v souladu s právními předpisy i stavebním povolením. Všechny práce prý také probíhaly pod dozorem památkářů.

Dalším důležitým pochybením Plzeňského kraje byl podle obhájce fakt, že stavba ještě nebyla dokončena ani zkolaudována. Navíc vše, co je Praze vytýkáno, jsou podle Kykala pouhé nedodělky, které budou odstraněny před převzetím stavby. Zároveň jednáním Prahy prý nemohlo dojít k ohrožení památkové hodnoty Karlova mostu. „Předmětem opravy byly pouze mostovka a zábradlí mostu, které samy byly předmětem oprav už v 70. letech a narušily autenticitu stavby,“ uzavřel obhájce Kykal.

Video Brífink Prahy k pokutě za Karlův most
video

Brífink Prahy k pokutě za Karlův most

Ministerstvo musí rozhodnout do dvou měsíců

Nyní se Plzeňský kraj musí rozhodnout, zda se s odvoláním Prahy ztotožní a své rozhodnutí zruší, nebo jej postoupí na ministerstvo kultury. To poté ve lhůtě 30 nebo 60 dnů ve věci rozhodne. „Podle našeho názoru je rozhodnutí Plzeňského kraje natolik nesprávné, nepřezkoumatelné a neurčité, že ministerstvu kultury nezbude nic jiného, než toto rozhodnutí zrušit. Řízení je věcně nesprávné, celý proces, který předcházel vydání tohoto rozhodnutí, byl chybný,“ uvedl na brífinku Kykal.

Mluvčí Plzeňského kraje Petra Jarošová se k vyjádření obhájce pražského magistrátu zatím nechce vyjadřovat, dokud nebude mít odvolání prostudované. Do 14 dnů však kraj vypracuje stanovisko, a to následně předá na ministerstvo. Podjatost a předpojatost, ze kterých Praha kraj obviňuje, mluvčí striktně odmítla.

Rekonstrukce Karlova mostu
Zdroj: www.opravakarlovamostu.cz