V Kolíně skončila modernizace železničního uzlu

Kolín - Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) se dnes podařilo dokončit modernizaci železničního uzlu Kolín, která umožnila zvýšit rychlost, jíž mohou vlaky místem projíždět. Součástí projektu byla také mimo jiné oprava nástupišť ve stanici a na dvou zastávkách, zrekonstruovaly se dva přejezdy. Celkové náklady na modernizaci činily 1,78 miliardy korun a uhradil je Státní fond dopravní infrastruktury.

Rekonstruovaný úsek je dlouhý 6,4 kilometru. V jeho obvodu se mimo jiné opravilo osm mostních objektů, deset propustků, vybudovalo se 276 metrů protihlukových stěn a individuální protihluková opatření se provedla v 280 objektech. V Kolíně-zastávce byla postavena lávka pro pěší, která nahradila úrovňové křížení místní komunikace a železniční trati.

„Modernizace umožnila vlakům jezdit Kolínem rychlostí 120 až 160 kilometrů za hodinu z původních 50 kilometrů za hodinu. Tím se zkrátily jízdní doby zejména u dálkové dopravy,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Miroslav Konečný. Rekonstruované stanice podle něj umožní pohodlnější nástup do vlaků, jsou bezbariérové, mají vybavení pro nevidomé. Díky modernizaci se také snížil počet zaměstnanců potřebných pro řízení provozu.

Zabezpečovací zařízení železniční stanice Kolín má unikátní řešení se dvěma elektronickými stavědly umístěnými ve dvou nových technologických budovách. V jedné z nich je i dopravní kancelář se třemi obslužnými pracovišti a velkoplošným zobrazením situace ve stanici. Zařízení umožňuje ovládat z jednoho počítače více než 1 700 vlakových a posunových cest, přes 200 návěstidel a 160 výhybek. Na modernizaci čekají ještě dvě nástupiště v kolínské stanici.

Kolínem denně projede nebo v něm zastaví v průměru 863 vlaků. Řadí se tak k významným železničním uzlům, například pražským hlavním nádražím denně projede nebo v něm zastaví 950 vlaků. Kolín leží v křížení dvou celostátních drah, a to Česká Třebová - Praha a Havlíčkův Brod - Nymburk. Je rovněž stanicí odbočnou pro regionální trať Kolín-Ledečko.