Plzeňská práva mají etickou komisi, která vynese verdikt o rychlostudentech

Plzeň - Rektor Západočeské univerzity (ZČU) Josef Průša sestavil etickou komisi, jež by měla do konce července vynést verdikt v kauze plzeňských práv. Pětičlenný tým tvoří pracovník olomoucké univerzity, akademie věd a tři odborníci ze ZČU. V nejbližších dnech se rektor také začne zabývat případy adeptů na odebrání titulu, kteří se už ohradili proti zahájení správního řízení. Dosud problematickým absolventům práv rozeslal téměř 60 dopisů.

„Členové panelu už dostali materiály a přijedou na jednání do Plzně. Počítám s jedním až dvěma zasedáními,“ uvedl rektor. Experti dostanou od Průši otázku, na niž by měli odpovědět. Přesné znění zatím stanoveno není. „My jsme se dosud zabývali problémem v oblasti trestně-právní, panel by měl popsat prohřešky v oblasti etické,“ dodal rektor. Původně ZČU chtěla v komisi více externistů, kromě olomoucké univerzity ale žádná jiná vysoká škola svého odborníka Plzni neposkytla.

„Provinilci“ se hájí promlčením a správním řádem 

Adepti na odebrání titulu používají podle Průši dvě „kardinální“ námitky, jimiž se ohrazují. „Hlavní jejich námitka je to, že se správní řád nevztahuje na vysoké školy,“ uvedl. Druhou, že diplom není osvědčení, ale doklad a v takovém případě je na odebrání jeden rok, takže už je věc promlčena. Ministerstvo školství však uvedlo, že tituly je možné odebrat, a tím se ZČU řídí.

Absolventi ohrožení ztrátou titulu také rektora upozorňují na to, že by se mohl dopustit trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. „Při rozhodnutí o odebrání titulu musím mít u dotyčného jistotu 101 procent. Pokud bych byl neúspěšný, lze to označit z mé strany za zneužití pravomoci veřejného činitele. Jdu skutečně s kůží na trh,“ dodal rektor.

ZČU zahájila správní řízení s devíti držiteli titulu Ph.D., sedmi bakaláři a 44 magistry. Ve stanovené lhůtě 14 dnů zareagovali už všichni absolventi doktorského studia i bakaláři a také zatím deset magistrů.

Podle PF ZČU největší viníci kauzy plzeňských práv
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24