Ve věku šedesáti devíti let zemřel historik Vladimír Nálevka

Praha - Ve věku šedesáti devíti let zemřel historik, publicista a vysokoškolský pedagog Vladimír Nálevka. Byl autorem mnoha publikací, ve kterých se zabýval především nejnovějšími světovými dějinami a dějinami Latinské Ameriky. Od roku 1989 působil v Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pravidelně spolupracoval s Českým rozhlasem a Českou televizí.

Jméno Vladimíra Nálevky je neoddělitelně spojeno s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Tam vystudoval svou milovanou historii a po ukončení studia na fakultě začal učit. V době normalizace ale musel se svým působením na akademické půdě skončit.

Martin Kovář, ředitel Ústavu světových dějin FF UK

„On měl zcela unikátní, na svoji dobu jedinečný vztah ke studentům. Byl to právě on, kdo nám půjčoval s vědomím veškerého rizika samizdatovou literaturu. Mluvil s námi otevřeně o věcech, o kterých se tehdy na univerzitě nemluvilo.“

Video Telefonát Marty Nálevkové a Martina Kováře
video

Telefonát Marty Nálevkové a Martina Kováře

Od roku 1989 působil v Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pravidelně spolupracoval s Českým rozhlasem a Českou televizí. Kromě filozofické fakulty přednášel Vladimír Nálevka také na fakultě sociálních věd. Mezi jeho nejvýznamnější tituly patří například: Světová politika ve 20. století, Kapitoly z dějin studené války nebo Karibská krize.