Klaus podepsal nový zákon o veřejné dopravě

Praha - Prezident Václav Klaus podepsal nový zákon o veřejné dopravě, který mimo jiné sjednocuje pravidla zadávání dopravních zakázek a určuje kvalitu vozidel nebo chrání investice dopravců, oznámil to prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Zákon začne platit od 1. července. Podle nového zákona je páteří veřejné dopravy železnice, na kterou navazují autobusové spoje. Na zákon čekají kraje, obce a dopravci několik let. Ministr dopravy Gustav Slamečka jeho přípravu označil za svůj nejdůležitější úkol pro období úřednické vlády. Dosud byla úprava zadávání zakázek na dopravní obslužnost roztříštěná a často odlišná.

„Zákon sjednocuje pravidla pro obce, kraje a stát při zadávání veřejné dopravy,“ uvedl Slamečka. Je podle něj také jednou ze základních podmínek pro vpuštění konkurence na rychlíkové železniční spoje.

Základním principem při zadávání zakázky na dopravní obslužnost zůstává soutěž, podle zákona ale existují čtyři výjimky. Stát, kraje a obce nemusejí vypisovat soutěž o železniční dopravu, městskou hromadnou dopravu, při náhlé potřebě, například během přírodních kalamit, a na takzvané malé zakázky.

Zákon ukládá ministerstvu financí povinnost zvážit navýšení dotací vždy, když se dopravcům zvýší náklady o více než deset procent kvůli rozhodnutí státu, například při zvýšení daně z přidané hodnoty.

Dopravcům nový zákon garantuje ochranu investic. Pokud například po deseti letech provozování dopravy o zakázku přijdou, nástupnický dopravce bude muset převzít vozidla, která jeho předchůdce koupil ve druhé polovině trvání smlouvy. Pravidlo platí jen pro vozy, které společnost pořídí se souhlasem objednatele, například kraje.