Česko má stále nedostatek orgánů pro transplantace

Praha - V České republice je stále nedostatek orgánů potřebných pro transplantace. Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo společně s odborníky Národní akční plán pro darování a transplantaci orgánů pro následujících šest let. Plán reaguje na evropská nařízení a jeho cílem je zvýšit kvalitu v této lékařské oblasti. České zdravotnictví také dostane ze státního rozpočtu na rozvoj transplantační medicíny kolem 50 milionů korun. V Česku čeká na transplantaci zhruba 700 lidí, čekací doba je v průměru 12 měsíců, což je proti některým členským státům doba krátká. Děti mají vždy přednost.

„Pro řadu pacientů neexistuje jiná možnost záchrany života než transplantace. Jsem velmi ráda, že se podařilo spustit akční plán, který zajistí další rozvoj transplantační medicíny v Česku,“ uvedla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Akční plán počítá s rozšířením počtu nemocnic, které se budou na programu podílet, vzděláváním zdravotníků, změnami právní úpravy a rozšířením zahraniční spolupráce. Na tyto a další aktivity půjde podle ministryně v letech 2010 až 2012 celkem 25,8 milionu, v letech 2013 až 2015 dalších 21,6 milionu korun. Ministerstvo počítá i s mediální kampaní.

Častěji budou využívány také orgány od dárců vyššího věku

Dana Jurásková:

„Z dlouhodobého trendu je jasné, že indikace k transplantacím se budou zvyšovat a potřeba orgánů bude vyšší. Zájem o darování orgánů ale v české populaci klesá. Nechceme dopustit situaci, kdy budou pacienti ohroženi.“

Akční plán zavádí jako novinku ustavení dárcovských konzultantů do dárcovských nemocnic. Speciálně proškolení odborníci z řad lékařů budou osobně odpovědní za využití možného potenicálu dárců v daném zdravotnickém zařízení. Zajistí i komunikaci s pojišťovnami. Celkem by jich mělo být v Česku asi sedmdesát. Mezi další novinky patří vytvoření norem jakosti a bezpečnosti pro odběr, převoz a použití lidských orgánů. Častěji budou využívány také orgány od dárců vyššího věku či se vzácnými chorobami. Plánují se i právní úpravy, které usnadní odběr orgánů od cizinců zemřelých v Česku, a uvažuje se i o zavedení úlev pro dárce orgánů, tkání a krvetvorných buněk, jak je to běžné v zahraničí.

Rozšíří se také mezinárodní spolupráce. Podle ministryně se totiž mezinárodní výměna orgánů zatím využívá jen v zanedbatelném rozsahu. Přitom je to důležitá cesta k tomu, jak výrazně zkrátit čekací doby na transplantaci. Z podnětu Evropské komise bude mít celá EU jednotná pravidla pro orgánové transplantace.