Stížnostem na volby zatím soud nevyhověl, ani těm od Suverenity

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) dnes odmítl nebo zamítl další stížnosti na květnové volby do Poslanecké sněmovny, včetně dvou od politické strany Suverenita - blok Jany Bobošíkové. Zbývající čtyři z celkem 45 doručených stížností soud projedná 29. června, kdy rozhodování o návrzích na neplatnost volby kandidáta definitivně uzavře. Poté vydá tiskovou zprávu. Soud dosud žádné stížnosti nevyhověl.

NSS obdržel v zákonné desetidenní lhůtě od 2. do 11. června celkem 45 stížností zpochybňujících výsledky květnových voleb do Poslanecké sněmovny. Před čtyřmi lety jich bylo 70, nejvíce od listopadu 1989. Do dnešního všechny zamítl nebo odmítl, většinou kvůli procesním vadám či podání mimo zákonnou desetidenní lhůtu.

Stěžovala si Bobošíková i Cibulka

Většinu stížností podaly fyzické osoby. Dvě stížnosti sepsali zástupci Suverenity - bloku Jany Bobošíkové. Suverenitě ke vstupu do sněmovny chybělo půldruhého procenta hlasů. Podněty se týkají klíče volebních preferencí, podle kterého si Česká televize zvala zástupce kandidujících stran, a údajného rozdílu mezi skutečným a zveřejněným počtem odevzdaných hlasů v jednom z téměř 15 000 volebních okrsků.

Stížnost podal i lídr strany Volte Pravý Blok Petr Cibulka, který si také stěžuje na to, že „masmediálně ostře diskriminační a nerovný charakter“ voleb dělá z hlasování reality show předem určených vítězů a poražených. Cibulkova strana ve sněmovních volbách získala půl procenta hlasů.

O každé stížnosti může soud rozhodnout třemi způsoby. Pokud nesplňuje formální náležitosti, odmítne ji. Další variantou je zamítnutí. Soud může stížnost zamítnout i v případě, že zjistí drobné nedostatky v proceduře voleb nebo při sčítání hlasů. Udělá to, pokud chyby nemohly ovlivnit výsledek hlasování. Třetí možností je zrušení volby kandidáta nebo zneplatnění voleb. Soud by k tomu přistoupil jen v případě vážného porušení volebního zákona.