Rašínově vysoké škole v Brně hrozí odnětí akreditace

Brno - Akreditační komise zjistila vážné nedostatky ve výuce na Rašínově vysoké škole v Brně. Navrhuje proto odnětí akreditace na jeden z magisterských studijních oborů, u dalších dvou bakalářských omezení akreditace k výuce. Podle komise má škola nedostatečné personální zabezpečení, neodpovídající výzkumnou činnost a nízkou úroveň závěrečných prací. Prezenční studium je navíc pouze jeden den v týdnu. Komise také zběžně prohlédla obhájené diplomové práce a zjistila nedostatky i tam. Chystá proto další kontrolu, která  prověří, zda byly tituly a zkoušky uznány správně. Absolventi se ale o tituly bát nemusí, podle stávajícího zákona o vysokých školách jim nemohou být odejmuty.

„Se závěry akreditační komise rozhodně nesouhlasíme, budeme se bránit a zvážíme právní kroky,“ uvedla pro Českou televizi ředitelka Rašínovy vysoké školy Jana Boršková. Podle advokáta školy Radka Ondruše je výuka, její rozsah i kvalifikace učitelů srovnatelná s jinými vysokými školami. Podle závěrů komise ale škola přestala být systematicky budována jako vysoká, což ve svém důsledku vedlo k naprosto nedostatečnému personálnímu zabezpečení, které přímo ohrožuje existenci školy.


Video Reportáž Magdy Trojanové a Evy Lípové
video

Reportáž Magdy Trojanové a Evy Lípové

„Současný stav se zásadním způsobem odlišuje od stavu deklarovaného v žádosti o akreditaci magisterského studijního programu. Z 15 profesorů nebo docentů, kteří měli zabezpečovat výuku, působí v současné době na Rašínově vysoké škole pouze čtyři.“

Škola se podle komise snaží nalákat studenty na snadnost a nenáročnost při získání patřičného titulu, nikoli na kvalitu studia. V inzerátu například uvádí, že výuka probíhá jen tři dny v týdnu nebo o sobotách a studenti jsou přijímání bez přijímacích zkoušek. Láká i na to, že ve výuce nebude matematika, škola má přitom ekonomické obory. Nízká úroveň obhájených bakalářských prací navíc dle komise svědčí o nedostatečném vedení těchto prací a celkově nízké náročnosti studia.

Současné akreditované programy:

Bakalářské:

  • Ekonomika a insolvence - obor Krizový management
  • Ekonomika a management - obor Řízení sociálních služeb

Magisterské:

  • Ekonomika a insolvence - obor Revitalizace

Vysoká škola má akreditovány studijní programy pouze v prezenční formě studia, fakticky ale realizuje kombinovanou formu. „Z počtu hodin, které student musí absolvovat za týden, a způsobu sestavování rozvrhu studentů vyplývá, že RaVŠ v podstatě předpokládá, že studenti přednášky nenavštěvují a výuka se orientuje pouze na seminární část.“ Takový způsob studia je podle komise pro prezenční formu naprosto nevhodný a snižuje nároky na vysokoškolské studium: „RaVŠ tak fakticky obchází podmínky akreditace a snaží se realizovat kombinovanou formu studia, aniž by měla tuto formu akreditovanou.“

Za školné 38 tisíc titul inženýra ekonomie bez znalosti matematiky

Vladimíra Dvořáková, předsedkyně Akreditační komise:

„Komise navrhuje, aby byl odebrán magisterský studijní program, protože situace je tam opravdu velmi vážná. U bakalářských programů doporučujeme omezení akreditace, to znamená, že navrhujeme, aby škola nesměla přijímat studenty.“

Zprávu nyní dostane ministerstvo školství. „Na základě návrhu akreditační komise zahájíme v nejbližší době s Rašínovou vysokou školou správní řízení,“ řekl ČT mluvčí ministerstva Tomáš Bouška. Pokud by se potvrdily závěry akreditační komise, škola by už do vybraných oborů nemohla přijímat nové studenty. „V případě jednoho oboru by musela pro přijaté studenty zajistit možnost dostudovat na jiné vysoké škole,“ uvedl tajemník komise Jiří Smrčka.