Ministerstvo platí drahám zbytečně moc, platby možná sníží

Praha – Ministerstvo dopravy možná bude Českým drahám platit méně peněz jako úhradu za tzv. prokazetelnou ztrátu z provozování rychlíků a expresních vlaků. Nejvyšší kontrolní úřad totiž na počátku června oznámil, že jsou poplatky zbytečně vysoké. Ministerstvo prý řádně nedohlíží na dráhy, zda ztrátu správně vykazují. Úřad, v jehož čele končí Gustav Slamečka, proto chce prověřit správnost vykazování ztráty ČD. Výše prokazatelné ztráty by měla dosáhnout nákladů na jízdu vlaku po odečtení výnosů z prodeje jízdenek. Dopravcům má úhrada poskytnout také přiměřený zisk.

Ačkoli se podle Nejvyššího kontrolního úřadu v posledních letech zlepšila transparentnost vykazování prokazatelné ztráty, pořád by to mohlo být lepší. „Ministerstvo neprovedlo žádnou kontrolu zaměřenou na správnost vykazování prokazatelné ztráty,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal. Ministerstvo dopravy platí ročně Českým drahám za objednané rychlíky zhruba čtyři miliardy korun. „Ministerstvo už zahájilo kroky k odstranění některých nedostatků,“ uvedl Jakub Ptačinský z tiskového oddělení ministerstva.

Naopak výtky NKÚ, které se týkají nedostatečného otevírání dotovaných dálkových linek jiným dopravcům, než jsou České dráhy, jsou podle ministerstva dopravy neoprávněné. Stát přitom v posledních letech vypsal pouze dvě výběrová řízení na provozování rychlíků. V obou zvítězily České dráhy s cenou, která je podle NKÚ nereálná. Podle zprávy je skutečná ztráta na lince Pardubice – Liberec o 20 procent vyšší než vykázaná, na lince Plzeň – Most je dokonce o 60 procent vyšší. Další linky stát do veřejné soutěže nenabídl.

Ministerstvo je přesto přesvědčeno, že dělá dost. „Přestože ministerstvo nemá právní povinnost otevřít trh veřejných služeb v oblasti železniční dopravy, zřídilo pracovní skupinu pro otevírání trhu veřejných služeb a vypracovalo materiál pro jednání vlády, který navrhuje zahájit proces otevírání trhu,“ uvedl Ptačinský.

Stát objednává u železničních dopravců pouze dálkovou dopravu – spoje kategorie R, Ex, IC a EC. V prosinci 2009 uzavřel s Českými drahami desetiletou smlouvu, která dopravci dává jistotu stálého příjmu státních peněz. Podle ní může ministerstvo nabídnout až 75 procent dálkových linek k veřejné soutěži. Zatím však žádné výběrové řízení nebylo vypsáno ani nebyla oznámena jeho příprava.