Česko je chudokrevné na dárce, schází jich 130 tisíc

Praha – České republice schází oproti doporučením EU téměř 130 tisíc dárců krve. Nedostatek životadárné tekutiny pacienti nepociťují jen díky tomu, že bezplatní dárci, kterých je 293 tisíc, podstupují odběry častěji. Jak ale stárnou, postupně jejich počet ubývá. Na odlivu dárců mají svůj podíl také komerční centra, která za plazmu platí. Za pět let ubylo v databázi přes 100 000 dárců. Loni poprvé přibylo půl dvanáctého tisíce nových, k čemuž přispěla akce Staň se dárcem i ty! Letos v létě se opakuje, zapojilo se do ní 45 transfuzních oddělení.

„Podle průzkumu si zejména mládež myslí, že se v nemocnicích užívá umělá krev, takže dárců není potřeba. Není to pravda. Běžný Čech dostane v průběhu života průměrně pětkrát krevní transfuzi,“ řekl dnes novinářům předseda Společnosti pro transfuzní lékařství Vít Řeháček a dodal, že největší spotřeba krve je při akutních operacích cévní a transplantační chirurgie.

Ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze Marek Trněný:

„Chtěl bych poděkovat všem dárcům, jejich dar je zásadní, abychom mohli zachránit život našim pacientům s poruchami krvetvorby a závažným nádorovým krevním onemocněním.“

Video Reportáž Markéty Hýlové
video

Reportáž Markéty Hýlové

Primářka transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jitka Kracíková potvrzuje, že dárci chybějí zejména velkým nemocnicím. Podle jejích slov nemá vinohradská nemocnice nedostatek transfuzních jednotek pro pacienty a není ani podstatné, aby lidé hromadně dávali krev. „Ale abychom měli v evidenci hodně dárců, u kterých víme, že spolehlivě přijdou, když je pozveme,“ zdůraznila.

Primářka Kracíková rovněž označila za jednu z příčin odlivu dárců platby soukromých odběrových stanic. „Ubírají dárce krve, kteří pak nemohou darovat v transfuzních zařízeních vyrábějících i další transfuzní přípravky, a tím nám znemožňují v některých vzácných krevních skupinách úspěšně zásobovat region,“ uvedla pro ČT primářka.

Pro získání nových dárců je podle primářky potřeba odbourat nejasnosti a možná i předsudky, které lidé mají. Někdy si dárci myslí, že musejí přijít s nějakým potvrzením nebo i výsledky vyšetření. Nic takového nepotřebují. Pokud je člověk zdravý, ve věku 18 až 60 let a chce se stát dárcem, může přijít kterýkoli pracovní den do kteréhokoli transfuzního oddělení.

Dárcovské možnosti:

0Ženy mohou darovat krev čtyřikrát do roka, muži pětkrát. Plazmu a krevní destičky lze darovat každé dva týdny, v případě plazmy až 25 litrů za rok. Nejvíce dárců je mezi 25 až 35 lety, dvě třetiny muži. Až 45 procent dárců má krevní skupinu A či 0, pětina B, pět až sedm procent AB.

Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav hematologie a krevní transfuze
Více fotek
  • Ústav hematologie a krevní transfuze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1381/138038.jpg
  • Transfuze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1796/179556.jpg
  • Krevní vzorky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1796/179558.jpg