V zákoně se musí upravit lhůta pro popření otcovství, řekl Ústavní soud

Brno – Ústavní soud zrušil část zákona o rodině, která obsahuje půlroční lhůtu pro popření otcovství u dětí narozených v manželství. Tato lhůta prý poškozuje práva otců, zákonodárci proto musí tuto část zákona upravit. Ústavní soud zrušil sporné ustanovení k 31. 12. 2011. Zákon prý poškozuje muže, kteří se po uplynutí půlroční lhůty dozvědí, že nejsou biologickými otci dítěte. U soudu jim dosud nepomohl ani rozbor DNA. Stále oficiálně zůstávali otci, a to se všemi povinnostmi, které z toho vyplývají. Ústavní soud se ale domnívá, že nižší soudní instance by neměly žaloby otců odmítat jen kvůli tomu, že lhůta vypršela.

„Právní úprava nemůže ignorovat skutečnost, že významný právní zájem na popření otcovství může vzniknout až s časovým odstupem od narození dítěte,“ řekl soudce zpravodaj a předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Šestiměsíční lhůta je podle ústavních soudců příliš krátká. „Nelze klást na manžela požadavek, aby preventivně v období prvních šesti měsíců od narození dítěte přezkoumával, zda určité okolnosti svědčí pro závěr, že není biologickým otcem dítěte,“ uvedli soudci v nálezu. Na Slovensku již prodloužili původní šestiměsíční lhůtou na tři roky, připomněl Rychetský.

Pavel Rychetský:

0„Půlroční lhůta počítaná od zápisu do matriky je naprosto nepřiměřeně krátká, a to zejména za situace, kdy současný právní řád neumožňuje žádným způsobem ani v odůvodněných zvlášť závažných případech její prolomení.“

Video Rozhovor s Janem Komárkem a Lenkou Šulovou
video

Rozhovor s Janem Komárkem a Lenkou Šulovou

Rozhovor s Janem Komárkem a Lenkou Šulovou

UK 14.7.10

Reportáž Petra Malého a Pavly Sedliské

Studio ČT24 k verdiktu Ústavního soudu

Na soud se obrátil podváděný manžel

Ústavní soud se zákonem o rodině začal zabývat na základě případu Zdeňka Slavíka, který se u obecných soudů pokusil popřít otcovství u syna narozeného před rozpadem manželství. Zpočátku prý neměl pochybnost o tom, že otcem je právě on. Pravdu se dozvěděl až později, když jej manželka po osmi měsících od narození syna vyzvala, aby se vystěhoval ze společné domácnosti. Poté zjistil, že manželka dva roky udržuje poměr s jiným mužem.

Nespokojený manžel si nechal provést test DNA a zjistil, že není biologickým otcem. Krátce před ročními narozeninami chlapce podal státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na popření otcovství. Žalobci mu nevyhověli, protože neuznali test DNA jako předložený důkaz. Žalobu na popření otcovství pak odmítl také soud kvůli překročení šestiměsíční lhůty.

Muž ale podal ústavní stížnost a soud mu dnes vyhověl. Sporný paragraf zákona o rodině prý porušuje jeho základní právo na ochranu rodinného a soukromého života, právo na spravedlivý proces a také právo vlastnit majetek, protože z biologického otcovství vyplývají peněžní povinnosti. Sporné ustanovení zákona teď říká, že manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem.