Lhůty pro výměnu řidičáků se možná prodlouží

Praha - Senátní novela silničního zákona by měla kromě regulace bodových trestů prodloužit také lhůty pro výměnu řidičských průkazů. V případě jejího přijetí do konce roku by se lhůta pro jejich výměnu prodloužila o další dva roky. Podmínkou ale je, že normu stihne sněmovna schválit včas. Týkat se to má především těch řidičáků, jejichž platnost by měla skončit letos. Senátoři při přípravě novely vycházeli z práce expertní skupiny ministerstva dopravy, spolupracovali také s policií.

„Postupně tak narůstá deficit skutečně vyměněných řidičských průkazů oproti předpokládané potřebě, a v současné době hrozí, že systém zabezpečující výměnu řidičských průkazů v druhé polovině roku 2010 nebude schopen vyrobit a předat nové řidičské průkazy ve stanovených lhůtách,“ zdůvodňují změnu autoři novely. Podle nich jde o výměnu zhruba jednoho milionu průkazů. Tvůrci změny také podotýkají, že řidiči většinou nechávají výměnu průkazů na poslední chvíli.

Nově by podle předlohy měly být průkazy vydané do prosince 1997 vyměňovány ještě letos, naopak průkazy z let 1998 až 2000, jejichž platnost měla letos skončit, by mohly být vyměněny i během příštího roku. Průkazy z let 2001 a 2002 by podléhaly výměně už v přespříštím roce, nikoliv až v roce 2013, kdy mají v souladu s platným zákonem skončit také průkazy vydané od ledna 2003 do dubna 2004.

K nejvýraznějším změnám senátní novely patří zrušení bodového trestu za malé překročení rychlosti, za naměření alkoholu do 0,3 promile nebo za nezapnutí světel u vozidla. Zpřísnit má senátní návrh naopak bodový trest za nepřipoutání se bezpečnostními pásy a ohrožení jiných účastníků provozu.