Seitlové se nelíbí přetočené tachometry v autobazarech

Brno - Zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová navrhla tvrdší postup proti autobazarům. Česká obchodní inspekce (ČOI) by se měla více zaměřit na přetočené tachometry. Kupující se totiž často nedozví, jaký je skutečný stav vozu. Údaj o najetých kilometrech je důležitou a podstatnou informací, která vypovídá o míře opotřebení vozidla a hraje významnou roli v rozhodování o koupi vozu, uvedla Seitlová. Podle ní se tak jedná o klamavou obchodní praktiku. Zástupkyně ombudsmana se o celou věc začala zajímat po stížnostech několika občanů na nečinnost České obchodní inspekce. Ta prý stížnosti vyřizovala pouze formálně.

Když bazar neupozorní kupujícího na případný rozpor údajů, dopouští se nekalých obchodních praktik. „To je chování, jehož podstatou je cílená snaha nepravdivým či nesprávným údajem uvést spotřebitele v omyl a přimět ho k uzavření smlouvy, k níž by se jinak nezavázal,“ uvedla.

Obchodní inspekce by se v budoucnu podle Seitlové neměla soustředit jen na formální vyřizování reklamací, ale i na klamavé jednání a nekalé obchodní praktiky.

ČOI přistoupila na doporučení zástupkyně ochránce s tím, že bude stížnosti kupujících na postup autobazarů šetřit jako možnou nekalou obchodní praktiku. ČOI se rovněž zaměří na kupní smlouvy bazarů. Pokud v jejich textu zazní údaj z tachometru a závazek prodejce, že stav auta odpovídá opotřebení a počtu najetých kilometrů, lze z toho vyvodit, že je údaj na tachometru správný. Kdyby se ukázal opak, porušil by bazar zákon o ochraně spotřebitele.

„ČOI by takové jednání sankcionovala jako nekalou obchodní praktiku,“ uvedla Seitlová. „Problém je ten, že stav tachometru, který je uvedený, není nikde právně dáno, že musí jasně být stejný, jako je počet najetých kilometrů,“ uvedl mluvčí ČOI Tomáš Vozáb. Proto autobazary uvádějí stav tachometru, aby se vyhnuly sankcím, doplnil Vozáb. S inspekcí se Seitlová dohodla, že v takových případech navíc ČOI upozorní kupujícího na možnost odstoupit od kupní smlouvy.

„Předpokládáme, že v Čechách jezdí minimálně milion vozidel, která mají přetočený stav tachometru,“ uvedl ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.

Zhruba pětina vozidel má přetočený tachometr. Problém se netýká bohužel jenom bazarů, doplnil Pajer. „Minulý týden jsme měli vozidlo stočené o 620 tisíc kilometrů,“ řekl Pajer. Přetočený tachometr má velký vliv na bezpečnost silničního provozu i na způsob další údržby vozidla.

Zástupkyně ochránce v této souvislosti také upozorňuje, že je třeba rozlišovat případy, kdy je autobazar prodávajícím a kdy pouze zprostředkovatelem.