Podle Čechů je nejbezpečnějším dopravním prostředkem vlak

Praha - Podle internetového průzkumu společnosti Sanep považují Češi za nejbezpečnější dopravní prostředek vlak. Na první místo jej dala třetina dotázaných. Osobní auto se s devíti procenty umístilo na třetím místě za letadlem, zároveň je to ale nejčastěji využívaný dopravní prostředek pro cestu na dovolenou.

„Důvodem těsného vítězství vlaků před letadly může být mimo jiné skutečnost, že případné letecké neštěstí má zpravidla vždy fatální důsledky pro všechny cestující, zatímco v případě havárie vlaku má většina cestujících reálné šance na přežití,“ píše Sanep.

Za nejbezpečnější hromadný dopravní prostředek považuje vlaky 33,1 procenta dotázaných. Pouze o procento za vlaky pak na druhém místě skončila letecká doprava se ziskem 32,1 procentních bodů. Právě letecká doprava v celosvětových statistikách naopak těsně vítězí nad železnicí. Lze tedy konstatovat, že i s ohledem na statistickou chybu se železnice a letecká doprava stávají v očích nadpoloviční většiny Čechů nejbezpečnější formou dopravy.

V průzkumu zcela propadly autobusy, které považuje za nejbezpečnější jen 3,4 procenta dotázaných. Před autobusy se dostaly i lodě s 4,6 procenta. Internetový průzkum firmy Sanep se uskutečnil v červenci na reprezentativním vzorku 4 361 dotázaných ve věkové kategorii 18-69 let.