Mobiliář zámku Konopiště zůstává státu, možná rozhodne Štrasburk

Brno - Nejvyšší soud odmítl dovolání Sofie Hohenbergové, která u českých soudů žádala navrácení mobiliáře zámku Konopiště na Benešovsku. Hohenbergová je pravnučkou habsburského následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este zavražděného v Sarajevu. Žena v minulosti u českých soudů neúspěšně žádala také vydání nemovitého majetku včetně Konopiště. Spor se může přenést ještě do Štrasburku.

Soudy v Benešově a v Praze v případě mobiliáře dospěly k závěru, že šlechtičtí předkové Hohenbergové o majetek přišli podle platných zákonů. Potvrdil to nyní i Nejvyšší soud, který zdůraznil, že u potomků habsburského panovnického domu žádný zvláštní restituční předpis nestanovil zmírnění nebo nápravu majetkové újmy.

Hohenbergová se snažila prostřednictvím určovací žaloby k benešovskému soudu dokázat to, že majitelem movitých věcí v zámku Konopiště byl v době své smrti její dědeček a Ferdinandův syn Maxmilián. Hohenbergová je Maxmiliánovou dědičkou. Ferdinand na Konopiště umístil rozsáhlé sbírky historických předmětů, zbraní a trofejí. Věci dílem zdědil po svých italských předcích, dílem sám získal.

Spor se točí okolo nástupnictví Ferdinanda

Majetek Ferdinandových potomků byl zestátněn už na počátku 20. let minulého století zároveň s veškerým majetkem habsburského panovnického domu v českých zemích. Hohenbergová však v minulosti tvrdila, že její předkové oficiálně k panovnickému rodu nepatřili. Ferdinand se totiž po takzvaně nerovném sňatku s českou hraběnkou Žofií Chotkovou musel dopředu zříci nástupnických práv pro své děti Ernsta, Maxmiliána a Žofii.

Obhájce Hohenbergové Jaroslav Brož už dříve řekl, že je připraven spor přenést k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Brož věří tomu, že konfiskace majetku byla excesem a odporovala mezinárodním smlouvám. Ferdinandovi potomci byli podle něj sirotci a rakouští občané.