Řidičům často chybějí informace o uzavírkách

Praha - Na silnicích a dálnicích probíhá přes léto 500 dlouhodobých dopravních uzavírek. Řidičům však chybějí aktuální informace o omezeních a objízdných trasách, proto se potom často tvoří dlouhé kolony. Problém by mohly vyřešit moderní telematické systémy. Když už nestačí kapacita komunikace, tak se musejí využívat moderní informační systémy, uvedl Pavel Přibyl z Dopravní fakulty ČVUT.

„Já bych řekl, že informací máme dostatek, bohužel s nimi nepracujeme úplně dobře. My jsme zkoušeli, kolik firemních vozidel má GPS a vysílá informace do centra, kde je zaznamenána aktuální pozice vozidla,“ řekl Přibyl. Například na dálnici D1 u Humpolce takovou informaci mělo každé páté vozidlo, doplnil Přibyl. Z těchto údajů lze potom vypočítat aktuální délku kolony. ŘSD instaluje stále nové senzory.

Podle Přibyla neexistuje v České republice koncept, který by dokázal integrovat privátní zdroje. Data, která jsou potřebná pro plynulost dopravy, by měla být poskytována bezplatně.

Telematika poskytuje celkový obraz o dopravě. Mohla by zvýšit plynulost dopravy a omezit počet nehod. „Dopravní telematika má snahu harmonizovat dopravní proud, zvýšit propustnost a tím, že ho harmonizuje, tak zvýší bezpečnost,“ doplnil Přibyl. Je třeba monitorovat i alternativní trasy.