Hygienik Vít kontroluje, jak letní tábory postihne nová vyhláška

Praha – Hlavní hygienik ČR Michael Vít zahájil kontrolu dětských letních táborů. Zajímá se o to, nakolik na jejich chod dopadne připravovaná vyhláška. Ta mění některé povinnosti a podmínky pro provozovatele táborů; zavádí například nové školení zdravotníků v oblasti hygieny, definuje požadavek minimálně jednoho sociálního zařízení na patnáct dětí. V platnost by měla vstoupit nejpozději na začátku roku 2011.

„Určitým způsobem by mělo být změněno školení zdravotníků, aby kolegové, kteří dělají tábory, věděli, jak se mají věnovat pitné vodě, jak se mají věnovat mytí, koupání, přípravě stravy, a aby nedocházelo ke křížení a nějaké kontaminaci potravin,“ řekl k vyhlášce hygienik Vít, který dnes navštívil trojici táborů.

Vyhláška začne platit nejpozději letos v listopadu, v lednu ji ale čeká novelizace, která upřesní proškolování zdravotníků a kuchařů. Provozovatelé táborových kuchyní by tak například měli na povinných školeních obdržet seznamy vhodných potravin.

Video Telefonát Barbory Straňákové
video

Telefonát Barbory Straňákové

Pro většinu táborů nebude vyhláška problém

Připravovanou vyhlášku už prostudovala i tábornická sdružení, která se ostře ohradila proti některým původním ustanovením. Vadila jim například povinná plocha 2,5 metru ubytování na dítě, která ve stanech nejde dodržet. Nakonec se takové pravidlo týká jen kamenných staveb. „Ta vyhláška je určitě nakročená správným směrem. Zjednodušuje se tak, aby měl vedoucí tábora jasné mantinely, ve kterých se může pohybovat,“ konstatoval Aleš Sedláček z České rady dětí a mládeže. 

S novými podmínkami se ale tábory vyrovnají v zásadě snadno, neboť většina z nich pravidla dodržuje už teď. I dnes tak například musí mít organizátor tábora přesně vymezené prostory ke skladování potravin nebo stanovit zakázané potraviny, které děti na táboře nesmí jíst. Ze zákona je například také zakázáno uchovávat již uvařená jídla z oběda pro pozdější konzumaci, například k večeři.

Vítova inspekce navázala na předchozí kontroly

Vítova inspekce v dětských letních táborech navazuje na předcházející hygienické kontroly. Odborníci z dané hygienické stanice kontrolují třeba likvidaci odpadu na táboře, počty toalet a sprch pro děti, je také dáno, jak často se mají děti mýt v teplé vodě.

Táborová statistika:

Nejvíce táborů se koná tradičně v jižních a středních Čechách a na Vysočině. Do poloviny prvního prázdninového měsíce nahlásilo tábory téměř 1 700 provozovatelů. Přitom na stálá celoroční tábořiště jelo přes 120 000 dětí, na stanové tábory 42 000. Ohlašovací povinnost mají ty tábory, kam jede nejméně 30 dětí na pět a více dní, hygienici však prověřují i komornější pobyty.

Do poloviny července zkontrolovali pracovníci hygienické inspekce 323 táborů po celé ČR, nezjistili přitom žádná vážnější pochybení. „Ve většině případů se jednalo o drobné hygienické nedostatky, které byly po projednání bezodkladně provozovateli odstraněny,“ sdělil dnes Vít v tiskové zprávě. Nejčastější prohřešky se týkaly špatných hygienických podmínek pro děti, zásobování pitnou vodou, stravování nebo zdravotní dokumentace.

Na tábory se vedle hygieniků zaměřili i úředníci z ministerstva školství. Ti prověřují ty tábory, jejichž provozovatelům poskytli dotaci. Prověřují třeba kvalifikaci vedoucích, programové zaměření tábora, ptají se také na stravu, pitný režim nebo jak se na táboře likviduje odpad. Kromě toho se s vedoucími pobaví o tom, jestli se na táboře neobjevila šikana nebo jestli nenachytali děti s cigaretami.