Likvidátor majetku někdejšího SSM dostal podmínku

Praha - Za nezákonný a nevýhodný prodej nemovitostí Fondu dětí a mládeže (FDM) uložil soud bývalému likvidátorovi Pavlu Žákovi tříletý podmíněný trest. Senát uznal Žáka vinným z porušování povinnosti při správě cizího majetku, protože měl převodem 36 budov nebo pozemků způsobit škodu přes 215 milionů korun. Ministerstvo financí však s požadavkem na náhradu škody odkázal soud na civilní řízení.

Fond dětí a mládeže vznikl v roce 1993 a převzal majetek někdejšího Svazu socialistické mládeže (SSM). Po vyhlášení likvidace FDM mohl majetkem disponovat jedině Žák, který jej měl postupně převádět na různá sdružení dětí a mládeže. V druhé polovině roku 2004 však přestal podle obžaloby likvidátor pozemky a budovy bezúplatně převádět na organizace a začal je prodávat soukromým firmám. Desítky nemovitostí po celé republice tak byly údajně prodány pod cenou.

Předseda soudního senátu Karel Kudláček:

„Jinému způsobil škodu velkého rozsahu tím, že porušil povinnost opatrovat a spravovat majetek, tím spáchal trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku.“

Pavel Žák: „Já si myslím, že obvinění jsou naprosto neoprávněná. Já jsem všechno konal přesně podle zákona.“

Hodnota nevýhodně prodaného majetku byla odhadována na téměř 253 milionů korun. Utržilo se však pouze kolem 37 milionů. Žák soudu tvrdil, že se po celou dobu likvidace fondu řídil zákonem. Podle svých slov nezjišťoval, jaká byla tržní cena prodávaných nemovitostí, protože musel vypsat veřejnou soutěž.