Do Prahy se sjeli „géniové“ z celého světa

Praha – Do české metropole se sjeli členové orgazinizace Mensa, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi z celého světa. Koná se tu totiž pětidenní Evropské výroční setkání členů Mensy EMAG 2010, které Česká republika hostí vůbec poprvé. Do Prahy přicestovalo přes 400 delegátů z 28 zemí, nechybí třeba zástupci Majajsie nebo Indie. Mezi vzácné hosty patří emeritní předsedové mezinárodní organizace Mensa Chris Leek z Velké Británie a Jim Werdel z USA nebo osmdesátiletá čestná prezidentka organizace Abbie Salnyová.

V průběhu pěti dnů je připraveno zhruba 50 zajímavých přednášek a workshopů. Diskutovat se bude třeba o původu aktuální finanční krize, o faktorech ovlivňujících chování voličů či úspěšné vyjednávání, ale také o lidské misi na Mars, původu gravitace, expedicích VUT v Brně za úplným zatměním Slunce nebo roli žen ve vývoji matematiky. V programu nechybí ani přednášky z oblasti informačních a komunikačních technologií a účastníci setkání se budou moci naučit například základům čínské kaligrafie nebo českého jazyka.

„Velká pozornost však bude věnována velmi aktuální problematice vzdělávání nadaných dětí, specifikům jejich výuky a mezinárodnímu programu rozvoje rozumových schopností předškolních dětí,“ uvedl předseda české organizace Mensa Tomáš Blumenstein. Česká republika podle něj představí svým zahraničním kolegům třeba projekt unikátního mensovního gymnázia Buďánka, které se specializuje na výuku nadaných studentů.

Video Reportáž Vladimíra Kořena
video

Reportáž Vladimíra Kořena

Inteligence se dá nejlépe rozvíjet v raném dětství do věku sedmi let, 50 procent všech propojení neuronů v mozku se totiž uskuteční do pěti let života a dalších 25 procent v dalších dvou letech. Mozek dítěte je právě v tomto věku velmi tvárný, evropské školství však začíná s cíleným intelektuálním rozvojem dětí poměrně pozdě, ve většině zemí až v šesti letech.


Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Má přibližně 110 000 členů ve více než 100 zemích světa. Jejím posláním je spojovat nadprůměrně inteligentní jedince bez rozdílu rasy a vyznání a podporovat výzkum a rozvoj inteligence. Česká Mensa sdružuje přibližně 2 000 členů a mezi její hlavní aktivity patří kromě pořádání přednášek, exkurzí a dalších aktivit pro členy i veřejnost také dlouhodobá spolupráce se školami a ostatními institucemi v oblasti práce s nadanými dětmi.