Pospíšila dočasně nahradí ve funkci děkana v Plzni Eliáš

Praha – Plzeňská práva se v těchto dnech připravují na velkou změnu. Fakultu opustí děkan Jiří Pospíšil, který se stal ministrem spravedlnosti, a dočasně ho ve funkci nahradí proděkan Karel Eliáš. Ten má ovšem ambice stát se děkanem natrvalo a pokračovat v reformním úsilí zahájeném právě Pospíšilem. Odebrání titulů plzeňským „rychlostudentům“ bude pravděpodobně složitý proces, v zákoně totiž není zmíněno, že by se tituly odebírat mohly.

„Fakulta je stabilizována. Jsou dodržována pravidla, která zajišťují transparentnost všech procesů, a to od přijímání studentů až po udělování takzvaných velkých doktorátů,“ řekl Eliáš. Fakulta podle něj udělala velký krok dopředu v oblasti vědy a výzkumu. Pokud se u 15 „rychlostudentů“ prokáže jejich zlý úmysl, měla by podle proděkana fakulta tituly odebrat.

Proděkan Eliáš:

„Fakulta se ocitla za osudovým rozcestím, jde po správné cestě, ale stále jsou na fakultě síly, které by si přály, aby se fakulta vrátila o těch pár set metrů zpět a vydala se jinudy.“

Video Rozhovor s Karlem Eliášem, Josefem Průšou a Vladimírou Dvořákovou
video

Rozhovor s Karlem Eliášem, Josefem Průšou a Vladimírou Dvořákovou


Z poslední analýzy přitom vyplynulo, že odebrat tituly není úplně v pořádku. „Je tam pouze řečeno, že důkazní břemeno je na vysoké škole a ten důkaz je velmi složitý,“ prohlásil rektor Západočeské univerzity v Plzni Josef Průša. Proces bude podle něj komplikovaný.

„Myslím, že je nutné celou kauzu uzavřít, a já jsem pro to, aby univerzita do rizika šla už jen proto, že v momentě, kdy bude probíhat soudní přezkum, tak se bude moci veřejnost dostat k detailnějším informacím,“ konstatovala Vladimíra Dvořáková, předsedkyně Akreditační komise ČR. Podle Dvořákové je důležité, aby veřejnost věděla, jak to na právech v Plzni fungovalo, i kdyby nakonec tituly odebrány nebyly.