Vládní program slibuje řadu škrtů, postiženým se nelíbí nižší dávky

Praha – Vláda zítra projedná své programové prohlášení. Pilířem zhruba čtyřicetistránkového dokumentu má být pětice již dříve nastíněných oblastí – snížení veřejného dluhu, důchodová reforma, boj proti korupci, reforma vysokoškolského systému i zdravotnictví. S prohlášením kabinet Petra Nečase později předstoupí před sněmovnu při hlasování o důvěře. Na rozdíl od předpokládané podpory v dolní komoře však o důvěře ve vládní plány nemluví lidé v tzv. první skupině závislosti, tedy s nejnižší formou tělesného postižení. Současný příspěvek ve výši 2 000 korun jim totiž má být snížen na 800. Mnohé důležité služby si tak v budoucnosti prý nebudou moci dovolit.

„Česká republika se nachází na rozcestí. Buď, obrazně řečeno, zatáhneme za záchrannou brzdu a zastavíme prohlubování negativních tendencí, zejména zadlužování státu, dlouhodobou nefunkčnost klíčových veřejných systémů, jako je důchodový systém a zdravotnictví, … nebo se postupně propadneme mezi země, o kterých se ví, že nejsou samy schopny řešit své problémy a jimž hrozí bolestivá nápravná opatření, která již nemají plně ve svých rukou,“ píše se v návrhu prohlášení.

Postiženým lidem a seniorům se však s vládním návrhem právě schopnost řešit své problémy povážlivě zmenší, říkají sociální pracovníci. Varují, že snížení příspěvků lidem s lehčím postižením nebo starším osobám závislým na pomoci druhých automaticky zavře cestu k pečovatelské službě. „Jsou zděšeni, protože by si už nemohli mnohé služby dovolit,“ říká Ivana Černá z tísňové péče pro seniory Život 90.

Senioři, kteří už nejsou samostatní, si za současné dva tisíce například zaplatí asistenta. Ten může dojít pro nákup, uklidit v domě, doprovodit svěřence k lékaři nebo pomoci při osobní hygieně. Hodina podobné pečovatelské služby stojí podle ceníku 90 korun. Za dovoz k lékaři autem a zpět se zaplatí 70 korun. Měsíčně si tak senioři mohou koupit přibližně 22 hodin pomoci – napříště už to bude zhruba osm.

Ministerstvo však argumentuje tím, že pravidla na získání příspěvku jsou nastavena velmi benevolentně. Snížení příspěvku se má týkat pouze lidí starších 18 let, což se přesto v současnosti týká 120 tisíc lidí. Většina z nich ale podle ministra práce a sociálních věcí netrpí přímým postižením. „U řady lidí v kategorii nad 65 let věku, a těch jsou dvě třetiny, kdy jejich zdravotní handicap odpovídá stáří, prostě musíme vymyslet jiný systém podpory,“ uvedl Jaromír Drábek (TOP 09). Ministerstvo navíc tvrdí, že v minulých letech byl příspěvek zvýšen neadekvátně. Šéf resortu to ilustruje na příspěvcích před rokem 2007, které činily pouze 500 korun.

Organizacím zastupujícím postižené vadí v koaličním prohlášení i další plán ministerstva, které chce, aby u všech druhů sociálních dávek museli lidé napsat čestné prohlášení, že se bez této dávky neobejdou. Takové pravidlo je podle nich naprosto diskriminační.


Témata prohlášení stojí na reformách, úsporách i modernizaci

Vláda v návrhu programového prohlášení opakuje úsporný plán, podle nějž v příštím roce státní úřady a příspěvkové organizace přijdou o desetinu peněz na mzdy. Na jednotlivých ministrech bude, zda uspoří snížením platů, propouštěním nebo obojím. Výjimku z těchto škrtů budou mít jen pedagogičtí pracovníci.

Návrh programového prohlášení také jasně říká, že po úsporách v příštím roce zůstanou výdaje na platy státních zaměstnanců zmrazené. „Další tři roky se objem mzdových prostředků nezvýší, což bude představovat tlak na růst efektivity státní správy,“ uvádí se v dokumentu. Vláda zároveň slibuje, že o deset procent sníží i ostatní provozní výdaje státu.

Hlavní plánovanou změnou ve vysokém školství je zavedení školného od roku 2013, které by studenti platili ze státem garantovaných půjček po dokončení studia. Vláda chce podle návrhu svého programu také zvýšit prestiž bakalářského studia a posílit odpovědnost vysokých škol za jejich výsledky ve výzkumu. Kabinet bude usilovat o „přísun soukromých zdrojů“ do zdravotnictví a definuje rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Návrh programového prohlášení vychází z podrobné koaliční smlouvy, kterou vládní strany několik týdnů vyjednávaly. Většina formulací přesně opakuje už dohodnutý koaliční dokument. Prohlášení není rozděleno striktně podle odpovědnosti ministerstev, ale spíše podle jednotlivých témat, která chce vláda řešit.

Ústav sociální péče
Ústav sociální péče
Více fotek
  • Ústav sociální péče autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1831/183091.jpg
  • Jaromír Drábek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1267/126642.jpg
  • Podpis koaliční smlouvy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1794/179319.jpg
  • Josef Dobeš autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1840/183925.jpg