Děti nejvíce umírají po úrazech, nejčastěji v autech

Praha - Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí v ČR. Nejvíce smrtelných úrazů utrpí v dopravě jako spolujezdci v osobních autech. Vyplývá to z celorepublikové statistiky dětských úrazů, která vznikla v ČR vůbec poprvé, a to v rámci Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017.

I když už čtvrtý rok umírá v důsledku úrazů méně dětí, zůstávají stále hlavní příčinou jejich úmrtí, léčení a invalidity. V roce 2005 připadalo v ČR na 100 tisíc dětí sedm úmrtí následkem úrazu, v roce 2008 4,34. Jde o nižší statistický údaj oproti průměru EU, který je 5,17. ČR se tak zařadila mezi státy unie s nižší úmrtností dětí následkem úrazu. Nejméně dětských úmrtí na dopravní úraz je ve Švédsku, nejvíce v Rumunsku. ČR má oproti Švédsku trojnásobné počty úmrtí dětí na dopravní úraz.

Mezi lety 2006 až 2009 ubylo v ČR ambulantně ošetřených úrazů o 28 procent, ošetřeno bylo 321 498 úrazů. Méně dětí s úrazem také potřebovalo léčení v nemocnici. Nejčastější příčinou hospitalizace jsou pády.

Nejčastěji se děti zraní doma a v okolí domova, zejména do pěti let věku. Nejzávažnější druhy úrazu jsou dopravní nehody, sebepoškození a tonutí. Nejvíce školních úrazů bylo v základních školách, zejména v kraji Pardubickém a na Vysočině, nejméně v Praze. Přes polovinu úrazů bylo v hodinách tělocviku, pětina o přestávkách, nejčastěji poraněnou částí těla byly ruce a nohy. Chlapci utrpí vážný úraz častěji než dívky. Platí to pro všechny věkové kategorie kromě dětí do jednoho roku. Riziko úrazu zvyšuje život v chudobě. Úrazová prevence se proto podle odborníků má zaměřit také na děti z ohroženého sociálního prostředí.