Asociace CK navrhuje rozložit prázdniny do čtyř měsíců

Praha – Asociace cestovních kanceláří ČR navrhla ministerstvu školství, aby letní prázdniny po vzoru těch jarních rozložilo do čtyř měsíců - od června do září. O tom, v jakých dvou měsících si školy prázdniny vyčerpají, by pak mohly rozhodnout kraje. Asociace argumentuje tím, že prodloužení prázdninového období zvýší zaměstnanost v českých regionech, neboť se zájem turistů o služby nebude kumulovat jen do července a srpna. Ministr školství Josef Dobeš však podle vyjádření svého náměstka o změně neuvažuje – případné flexibilní prázdniny by podle něj příliš zkomplikovaly chod školního roku.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež vidí v prodloužení prázdninového období vedle vyšší zaměstnanosti také příležitost, aby se dostalo na všechny. Podle jeho slov totiž dnes např. není možné sehnat ve vyhledávaných jižních Čechách kvalitní ubytování. Delší období by navíc podle něj umožnilo zaměstnávat pracovníky dlouhodobě, a nikoli nárazově.

„Šlo nám o tři základní moduly. Podpořit zaměstnanost v regionech a cestovní ruch v regionech. V tuto chvíli se veškerá dovolená srocuje do dvou měsíců, a je to nepříjemné pro všechny; pro nás jako zaměstnavatele i pro naše zákazníky,“ vysvětlil motivaci cestovních kanceláří Jan Papež.

Ministerstvo školství: Cyklus by mohl zkrátil školní rok

Asociace svůj návrh letos předložila již podruhé, resort školství i učitelé však flexibilní prázdniny opět odmítli. Ministerstvo se ve svém zamítavém postoji odvolalo právě na analýzu z loňského roku. Pevně stanovené prázdninové měsíce pro jednotlivé kraje by z pohledu druhých mohly působit nespravedlivě, jejich střídání po vzoru jarních prázdnin pak není možné kvůli organizaci školního roku.

„V tomto případě nelze využít rotačního modelu jako u jarních prázdnin. Nelze říci, že jeden kraj bude mít každý rok prázdniny v jiném čase, protože bychom měli školní rok různě dlouhý,“ uvedl náměstek ministra školství Petr Špirhanzl. V praxi by se tak mohlo stát, že školní rok začne prvního října a kvůli flexibilitě skončí již 31. května. Tím by žáci přišli o dva měsíce výuky.

Učitelé nesouhlasí, vidí jen komplikace

Náměstek Špirhanzl:

"V tomto ohledu jsme konzervativní. Model, jaký funguje celou řadu let, je osvědčený. Máme takový názor, že na něm nebudeme nic měnit.“

Ministerský postoj má podporu i ze strany vedení škol. Rozkolísání letních prázdnin by podle nich ovlivnilo organizaci přijímacího řízení na střední školy i vysoké školy, komplikace by mohly nastat při údržbě škol. Ředitelka pražské ZŠ Ohradní Marie Zimová dodala, že je nutné zohlednit i hygienické předpisy. Výuka má probíhat v teplotách do 26 stupňů, což mohou horké letní měsíce zkomplikovat; jen málokterá škola totiž vlastní klimatizaci.

Místopředseda asociace Jan Papež ale kontroval, že teplotní rozdíly od června do září jsou podstatě zanedbatelné. Podle jeho slov chce vést Asociace rozhovory i s dalšími ministry a o prosazení svého návrhu bude usilovat nadále.

Prázdniny podle eurokomisaře? 14 dní školy, 14 dní volna

S návrhem klouzavých prázdnin přišla Asociace poté, co flexibilitu letního volna podpořil i evropský komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tanaji. Ten dokonce navrhl čtrnáctidenní cyklus, během něhož by se střídala výuka s volnem. To je ale podle ministerstva školství v českých podmínkách naprosto nereálné. Návrh eurokomisaře nepodpořil ani Papež.

Jan Papež
Jan Papež
Více fotek
  • Jan Papež autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1644/164345.jpg
  • První den ve škole autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1395/139462.jpg
  • Přijímací zkoušky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/818/81723.jpg
  • Stanový tábor zdroj: junakbrumov.pohodicka.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1831/183041.jpg