SŽDC nechce v Ústí nad Orlicí stavět novou budovu

Ústí nad Orlicí – Cestujícím a železničářům možná bude v Ústí nad Orlicí i po rekonstrukci stanice sloužit stávající historická nádražní budova. Správa železniční dopravní cesty oznámila, že vzhledem k tomu, že není možné budovu zbourat, jak se původně plánovalo, počítá s tím, že nevznikne nová odbavovací budova na druhé straně kolejiště. Na jižní straně ústeckého nádraží budou mít podle vyjádření SŽDC cestující k dispozici pokladnu, aby nemuseli dvakrát podcházet koleje pouze kvůli nákupu jízdenky.

Při rekonstrukci by měla být napřímena trať, aby vlaky nemusely v Ústí zpomalovat na 70 kilometrů v hodině, a vybudována ostrovní nástupiště s podchodem. Nádraží má být přístupné od jihu, kde má vzniknout také odstavné parkoviště pro auta a autobusová zastávka. Cestujícím má být podle představy SŽDC na jižní straně nádraží k dispozici informační systém a minimalizovaný prostor pro odbavení cestujících. Železničáři však mají mít zázemí nadále ve stávající budově, kterou ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku.

„Představou investora, se kterou jde SŽDC do projednání, je však nalezení funkčně a nejen v dnešní době především ekonomicky rozumného řešení a nerealizovat žádný nový objekt, který by svým určením mohl případně suplovat činnosti dopravce v současné výpravní budově. Za tímto účelem probíhají v rámci přepracování projektové dokumentace další jednání s městem Ústí nad Orlicí a společností České dráhy,“ uvedl náměstek ředitele SŽDC Miroslav Konečný.

Původní plán rekonstrukce ústeckého nádraží počítal s demolicí historické budovy. Měla ji nahradit docela nová odbavovací budova. Proti zbourání té staré se ale postavilo občanské sdružení Nádraží nedáme!, které dosáhlo prohlášení stavby kulturní památkou. Ukázalo se ale, že České dráhy, kterým původní budova patří, ani město Ústí nad Orlicí ji nechtějí. Zatím ale počítaly s tím, že po boku historické stavby vyroste i ta nová.