Policisté budou obětem sami nabízet pomoc Bílého kruhu bezpečí

Praha - Zástupci policejního prezidia podepsali vzájemnou dohodu s neziskovou organizací Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem násilných trestných činů. Vybraným skupinám obětí tak nově pomoc Bílého kruhu bezpečí aktivně nabídnou sami policisté. Měla by se proto dostat většímu počtu obětí. Policie už spolupráci testovala, s podpisem se může rozběhnout naplno.

„Podpisem dohody tomu dáváme pomoci systémový rámec s ohledem na ochranu osobních údajů. Policie zprostředkovává poskytování této pomoci všem potenciálním obětem závažných trestných činů,“ uvedl na brífinku policejní prezident Oldřich Martinů.

Aktivní nabídka pomoci ze strany policie bude směřovat ke třem skupinám obětí. „Pozůstalým po obětech násilných trestných činů, druhou kategorií jsou přeživší oběti, u kterých došlo k těžké újmě na zdraví, to znamená, že tam vždy je hospitalizace dlouhodobá, a tou poslední skupinou jsou oběti trestných činů znásilnění,“ vysvětlila prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová.

Protože jsou zmíněné trestné činy násilné a mravnostní povahy, je zde důležité zabránit druhé viktimizaci, tedy například při výslechu nepřipomínat obětem tu hrůzu, která se jim už stala, podotýká Martinů. Bílý kruh bezpečí na základě údajů od policie sám kontaktuje člověka, který o pomoc projevil zájem, a dá mu základní informace o tom, jaká jsou jeho práva, co se děje a co ho čeká a nabídne i krátkodobou terapii.